MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg. rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 2 IX 1932

PS 2 - Ja nic nie dopisuję, bo pracy dużo. Poproszę tylko o modlitwę, bo... 3 Zresztą Niepokalana wszystkim kieruje sama. I - bym nie zaniedbał, czego Ona ode mnie żąda - w każdej chwilce - to najważniejsze. Pytamy się tu czasem, co będzie - za rok. Ale to wszystko w rękach Niepokalanej, byle każdy z nas w każdej chwili nie zaniedbał czynić tego, czego Ona sobie życzy.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Dane z listu br. Grzegorza Sirego z 2 IX 1932.

"2" Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego z 2 IX 1932.

"3" bo trudności - zob. Pisma OMK II, 401.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA