MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 426-427 1

Mugenzai no Sono, 30 VII 1932 2

PS 3 - Drogi i Kochany Ojcze!

Dziś dopiero odpisuję na "quid ad casum" 4 jeszcze z 17 V, bo już mnie ten list nie zastał. - Co do Niepokalanowa a amerykańskiego 5, to doprawdy wielki byłby to krok naprzód takie ułożenie stosunku możliwego Niepokalanowa w kraju, gdzie już jest jaka Prowincja zakonna poza Polską. Największą tu bowiem trudnością, to możliwe zachowanie jedności akcji wszystkich Niepokalanowów na całym świecie. - Już i o. Vivoda w Arcelli padewskiej też myśli o założeniu Niepokalanowa na ziemi włoskiej: więc i tamta sprawa znalazłaby już wzór, jak ma być ułożona. Dotychczas bowiem każdy z trzech Niepokalanowów (i indyjski) należy do tej samej Prowincji, a raczej japoński i indyjski do polskiego jako macierzy i przez niego do Prowincji zakonnej polskiej: więc zachowała się jedność kierunku. A i tu aż boję się możliwego "równouprawnienia" japońskiego np. z polskim. Szczęście, że istnieje zależność finansowa, która nie pozwala na "emancypację". Zresztą Niepokalana sama musi te wszystkie stosunki ułożyć, jak się Jej podoba. Ona lepiej to wie.

Daj Boże, by i w Anglii Niepokalanów stanął 6. Zresztą Niepokalana, jeżeli zechce, pokona wszelkie trudności i założy sobie Niepokalanowy w każdym kraju. Niech tylko internat się wyświęci i przystąpi do ołtarza.

Co do "Rycerzyka" 7, to widać Niepokalana jeszcze nie chce. I ja bym też nie chciał pragnąć wbrew Jej Woli okazującej się w posłuszeństwie. Nie bowiem pełnia ufności - choć i ta jest święta - ale tylko ślepe posłuszeństwo, wpośród może nawet zupełnego upadku ducha i niewidzenia zupełnie wyjścia, czyni cuda. Konieczna jest wprawdzie ufność, pewność, że Niepokalana - jeżeli zechce - uczynić to może, ale nieraz brak nadziei, że tak a nie inaczej będzie. Zresztą tylko Jej Woli pragniemy.

Co się tyczy falcówki, to o ile jeszcze nie jest zamówiona, to poprosiłbym wpierw o podanie ceny (np. Fajansa czy fabryki), ale loco Nagasaki, celem porównania z ofertami tutejszymi. - Z powodu wyjazdu dotąd tą sprawą nie mogłem się zająć. W razie zaś zamówienia nie warto słać nam pieniędzy na nią, ale wprost do fabryki, bo i tak musielibyśmy z powrotem do Europy odsyłać. - Poproszę o informację w tej sprawie i czy jaka z tu nadesłanych kwot dotyczyła falcówki, i ile było przeznaczone na falcówkę. Tu (Szanghaj) loco Nagasaki bez cła około 1000 dolarów amerykańskich (rozmiar 740 x 1000 "Preusse" Leipzig).

Widzę na liście czerwony dopisek: "Nowicjat będzie w innym miejscu" 8. Czy mógłbym dostać coś więcej "języka" w tej sprawie?

Bożków i niebożków wysyłamy znowu paczkę. Załączam tygodnik katolicki z Ernakulam w języku "malayalem", w którym będzie wychodził "Rycerz". Również i gramatykę ślę.

O. Konstanty zwraca się do ks. Bielawskiego (profesora 9 jakiegoś) o przesłanie jego dzieł. Może on za to wyśle rachunek na jakie 20 zł do Niepokalanowa polskiego, a może i zdobędzie się na ofiarę na misję?

Nie opisuję podróży, bo czasu brak. Po powrocie z dwumiesięcznej aż podróży muszę się szczegółowiej rozejrzeć i pracę swą doprowadzić do równowagi.

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Ilu Was jest?, bo słyszałem, że aspirantów dużo 10. Czy jeszcze dużo brakuje do zwyczajnej normy a raczej "minimum" na Polskę, tj. 100 ojców i 700 braci?

Wkrótce jednak coś do "Rycerza" poślę i fotografii trochę nadeślę. Otrzymaliście pewnie album z Ernakulam (Verapolis) z ilustracjami?

O. Justynowi też serdeczne pozdrowienia.


"1" Istnieją dwa odpisy oryginału, a mianowicie z 1947 i 1952. Ze względu na to, że odpis z 1947 zawiera szereg nieścisłości będących wynikiem błędnego odczytania rękopisu, posłużyliśmy się odpisem z 1952, jako lepszym.

"2" Dane z listu: Mugenzai no Sono, 30 VII 1932.

"3" Dopisek do listu: Mugenzai no Sono, 30 VII 1932.

"4" jak w tym wypadku postąpić

"5" Początki MI w USA sięgają roku 1926. Sprężyną całej działalności był o. Dominik Szymański. Erekcja kanoniczna MI 1 X 1930 w Granby, Maas. i agregacja do prymarii w Rzymie 8 XI 1931 ożywiły nadzieje na rychłe założenie amerykańskiego Niepokalanowa. Plany te spełniły się dopiero w 1948 r., gdy o. Dominik Szymański założył "Marytown" - tak nazywa się amerykański Niepokalanów - w Crystal Lake, Illinois (od 1950 w Kenosha, Wisconsin). Organem "Marytown" jest (od maja 1950) miesięcznik "Immaculata", obecnie pod nazwą "The Immaculate". Oprócz działalności wydawniczej OO. Franciszkanie z amerykańskiego Niepokalanowa pełnią apostolat wieczystej adoracji Najśw. Sakramentu. Kolejnymi przełożonymi "Marytown" byli: 1) o. Dominik Szymańskl 1948 - do śmierci w 1951 r.; 2) o. Cyryl Kita, były prowincjał (który osobiście zetknął się z OMK w Rzymie) 1951-1957; 3) o. Maciej Biedrzycki 1957-1960; 4) o. Cyryl Kita 1960-1968. Redaktorem miesięcznika jest o. Dominik Wisz.

"6" Niepokalanów angielski pod nazwą "Little City of Mary Immaculate" powstał w 1955 r. w Manchester (Anglia) staraniem o. Jana Burdyszka, franciszkanina z prowincji polskiej (krakowskiej). Organem angielskiego Niepokalanowa jest miesięcznik zwany początkowo "The Knight of Mary Immaculate", obecnie "Crusader of Mary Immaculate".

"7" Zob. Pisną OMK I, 85; II, 357 i 373.

"8" Dotychczas nowicjat kleryków mieścił się w Łagiewnikach. Projekty przeniesienia nowicjatu do Niepokalanowa - zob. Pisma OMK II, 275.

"9" profesora katechetyki

"10" W końcu 1932 było w Niepokalanowie: 3 ojców, 217 braci, 133 internistów. W grupie braci było 41 aspirantów, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z 1931 (21 aspirantów).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA