MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty jednostr. zapis.

Na Morzu Żółtym pomiędzy Japonią
a Hongkongiem, 3 VI 1932

Maryja!

Drogi Ojcze czy Bracie! 1 (nie wiem czy po święceniach, a na morzu sprawdzić trudno).

Odpowiadam na list z 26 kwietnia. Nasamprzód co do filii M.I., to i w Nagasaki jest ona obecnie jeszcze niemożliwa, gdyż kapliczka nasza nie jest formalnie erygowana i być nie może, gdyż biskup uważa ją jeszcze za zbyt małą: wiec musimy poczekać aż do rozbudowy kaplicy. Z tego też powodu nie forsowało się tu wpisywania do M.I., ale tego roku może przy pomocy Niepokalanej uda się kaplicę rozszerzyć, a raczej większą dostawić. - "Rycerza" japońskiego do Kolegium Propagandy ślemy Japończykom, ale noże chodzi o Kongregację, to i tam się pośle. - Książki teologiczne już doszły. N. O. Socjuszowi też list posyłam 2.

Cześć na wieki Niepokalanej, że raczy nie opuszczać swej M.I. mimo naszych słabości i tylu niewierności. Z radością przeczytałem "odezwę" i odpisuję: 1) Jeszcze tu niemożliwa jest formalna sedes 3 z powodu wyżej wymienionego; dlatego też spisy członków odsyłamy do Niepokalanowa polskiego do zarejestrowania. 2) Jest tu członków coś około 500 tylko, bo nie propagujemy wpisów z przyczyn powyższych. 3) M.I. nie przekracza tu jeszcze formy czystej Pia Unio i to sine locali sede 4 i dlatego nie ma tu ani "sessiones" 5 ani "collationes" 6 ani "pia opera" 7. Przy pomocy Niepokalanej ufamy, że potem będzie.

Co do sposobu przyjmowania u nas w Polsce, o ile możności i starano się o władze od OO. Lazarystów 8, i przyjmowano uroczyście, ale nie uważano tego a za konieczność i dlatego olbrzymia większość zgłaszała się ze wszystkich stron Polski i świata listownie i listem otrzymywała tak dyplomik wpisowy jak i medalik. Przez stałe zaś czytanie "Rycerza Niepokalanej" zapoznawała się z duchem M.I. i zawsze pobierając to pisemko ciągle go pogłębia. - Zdaje mi się, że jak na M.I.1, tj. "Pia Unio", im mniej się będzie wymagać, tym lepiej, chociaż im uroczyściej, tym bardziej "laudabile" 9, byle nie ograniczać przez to łatwości stawania się członkami M.I.

Uważam więc, że "Rycerz Niepokalanej" w języku włoskim jest już koniecznością i z radością dowiedziałem się, że o. Vivoda zabrał się do tego. Oczywiście jest to "Rycerz" włoski dla Włoch tylko, a nie organ Prymarii, bo nie wszyscy rozumieją język włoski.

Bardzo bym się cieszył, gdyby ten "Cavaliere dell"Immacolata", wyrosły na grobie jednego z trzech pierwszych członków M.I. o. Hieronima Biasi, zgrubiał do wielkości polskiego "Rycerza", oblókł się w niebieską szatę i zapukał do każdego domu włoskiego od Alp po Afrykę i gdziekolwiek po świecie rozbrzmiewa mowa włoska 10. - O. Vivoda marzy i o drukarni, i o Niepokalanowie włoskim: niech mu Niepokalana błogosławi i poprowadzi sama poprzez krzyże, bo na pewno ich nie zabraknie w takiej sprawie.

Co do "Interrogationes mense novembri" 11 to ich nie otrzymałem wcale. Nieraz się zdarzy, że wysłany nam list gdzieś w drodze się zabłąka.

Gdy to piszę, spoglądam na linię gór wybrzeża chińskiego, które posiniałe w oddali przesuwają się przed okrętem.

Bardzo proszę o modlitwę, bym Niepokalanej nie dał rady bruździć, ale był powolnym narzędziem w Jej ręku i by Niepokalana raczyła sama pokierować sprawą swego przyszłego Niepokalanowa indyjskiego.

W św. O. Franciszku brat

a w Niepokalanej "commiles Immaculatae" 12

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Niech cała b M.I. pomodli się w sprawie Niepokalanowa indyjskiego. - Niechby i "Cavaliere" poprosił czytelników o modlitwę w tej intencji.

Tante grazie e cordialissimi saluti al carissimo compagno P. Rettore domandando qualche "Memento" che l"Immacolata si degni di reggere Essa stessa tutta la causa del Suo M.I.

fr.Massimiliano M-a Kolbe 13


"1" O. Maciej Biedrzycki otrzymał święcenia kapłańskie 21 VII 1931.

"2" Zob. Pisma OMK II, 348. - List do o. socjusza Peregryna Haczeli nie zachował się.

"3" siedziba

"4" bez miejscowej siedziby

"5" nie ma posiedzeń

"6" ani składek

"7" ani dzieł zbożnych, dobroczynnych

"8" zwani w Polsce Misjonarzami; zgromadzenie misyjne założone przez św. Wincentego a Paulo w 1624

"9" chwalebne

"10" Zob. Pisma OMK II, 373 przy p. 4.

"11" "Zapytania w miesiącu listopadzie"

"12" współrycerz Niepokalanej

"13" W przekładzie polskim: Podziękowania i najserdeczniejsze pozdrowienia dla najdroższego współtowarzysza O. Rektora z prośbą o "memento" od czasu do czasu w intencji, aby Niepokalana sama raczyła kierować całą sprawą swojej MI - br. Maksymilian M-a Kolbe.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA