MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi i Nagasaki-shi Hongochi machi, Mugenzai no Sono.

Nagasaki, 7 V 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

List z dyplomem erekcyjnym studiów 1 i dyspensę dla br. Pawła 2 otrzymałem. Bardzo się ucieszył br. Paweł i utwierdził w powołania. Odprawia teraz rekolekcje, by w dzień Zesłania Ducha Św. otrzymać sakrament bierzmowania i rozpocząć potem nowicjat. Ceremonię obłóczyn powtórzę, bo odbyła się prywatnie i bez śpiewu 3 (dla wszelkie pewności).

Mea culpa, żem zanadto przejął się wypadkiem br. Ludwika, ale skutki przy pomocy Niepokalanej pomału przejdą.

W sprawie falcówki zaraz poszła polecona pocztówka do prezesa kolonii polskiej w Szanghaju 4, by zebrał informacje i przesłał. W Japonii tego nie ma. Falcówka dużo ułatwi pracę - cześć Niepokalanej.

Przybył tu dziś list z klerykatu krakowskiego z pocieszającymi wiadomościami o tamtejszym misyjnym zapale. - Cześć Niepokalanej.

Br. Meczysławowi pokazałem ustęp dotyczący go pod koniec listu N. O. Prowincjała - bardzo się uradował.

Aż mnie strach bierze przed tym, żem wysłał takie zapytanie w ostatnim liście, zwłaszcza jak oglądam w listach z Niepokalanowa i innych zapał dla sprawy Niepokalanej i porównam jak moralnie, umysłowo i fizycznie zwłaszcza zniedołężniałem. Redakcja funkcjonuje słabo, dyrekcja licho, nauka opornie. - Niech Niepokalana sama naprawia i prowadzi.

Załączam znalezione "Poświadczenie" eks-brata Ludwika, gdyby było czasem potrzebne (może rodzina wystąpi z pretensjami?).

Tutaj Niepokalana coraz bardziej ułatwia swemu "Rycerzowi" drogę. Niedawno byli tu reporterzy pogańskiej gazety dziennika "Nagasaki Snimbun" a i w trzech numerach popisali o nas bardzo przychylnie, co zaraz odbiło się w jeszcze większej życzliwości ludności pogańskiej dla Mugenzai no Sono i sprawy Niepokalanej. Gazety posyłam 5. W jednym miejscu naklejony ciemny papier, bo tam była nieodpowiednia ilustracja. Miejsce o nas oznaczyłem czerwono.- W ogóle Niepokalana zasypuje nas cukierkami w swym miesiącu maju.

Nie mogę doszukać się przepisu, kiedy obowiązuje "Missa Conventualis" (tj. w jakich konwentach). Dotąd uważamy że tu nie obowiązuje, bo nie ma obowiązkowego chóru, tj. czterech obowiązanych do chóru, ale nie mogę się upewnić 6.

Cześć Niepokalanej za wszystko.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dopiski Br. Paweł... nie ma brewiarza... 7

Gdy wkładam do koperty ten list br. Mieczysław oświadcza, że się jeszcze lepiej czuje i proporcja od poprzedniego listu jest wielka.

Od maja powiększyliśmy wreszcie "Rycerza" do 32 stron i ruszyła maszyna większa; będzie łatwiejsze falcowanie, bo w jednym kawałku.


"1" OMK prosił o to w liście z 21 III 1932 - zob. Pisma OMK II, 360 przyp. 2.

"2" Prośbę o dyspensę dla br. Pawła wniósł OMK 12 I 1932 - zob. Pisma OMK II, 342.

"3" Zob. Pisma OMK II, 354.

"4" inż. Franciszek Kanclerz

"5" Egzemplarze pisma nie zachowały się.

"6" Obowiązek Mszy św. konwentualnej wyjaśniony w Pismach OMK II, 373 przyp. 7.

"7" W zakonie franciszkańskim odmawianie brewiarza (chórowe) obowiązuje od rozpoczęcia nowicjatu - zob. Konstytucje OO. Franciszkanów nr 104, tekst łaciński - Rzym 1932, polskie tłumaczenie - Niepokalanów 1937.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA