MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 28 IV 1932 1

PS 2 - Tak mi się już oczy kleją, że nie dodaję nic.. - ... Już zrobiło się jutro, więc i oczy się odkleiły.

Drogi i Kochany Ojcze! Proszę tak tęgo Niepokalanej mnie polecić, bo się boję: nie pełniłem dostatecznie, com powinien i boję się, bym Jej zbytnio nie bruździł.

Czy trafniejszy będzie tytuł "Młody Rycerz", czy "Rycerzyk" 3?

Może by z "Rycerzem" włoskim też choć co miesiąc zamienić korespondencję; ja im to stąd obiecałem. Czy Niepokalanów otrzymał pierwsze trzy numery "Il Cavaliere dell"Immacolata" Padova - (Arcella) - Italia 4?

A może by drobiazg jaki zapomogi pchnąć temu nowo budzącemu ale "Rycerzowi", choćby dla zaznaczenia jedności kasy, Tak 100 zł (sto) już tam byłoby 500 coś lirów. - O. Vivoda 5 myśli i o drukarni "Rycerza" włoskiego i wzdycha za Niepokalanowem włoskim. - Może na początek bracia fachowcy z polskiego Niepokalanowa i tamtą pierwszą maszynę uruchomią.

Eks-brat Ludwik wyjechał drogą przez Indie i popod Afrykę do Argentyny, gdzie mają podobno pojeohać jego rodzice. - Maj zaczął się słonecznie, bo okręt wyjechał w wigilię maja.

Może by prawnicy rozwiązali taką trudność. - Wedle prawa do ważności należenia do "Pia Unio" należy wpis do księgi, gdzie erekcja; u nas nie może być erekcji, bo kaplica nie erygowana. Czy więc wpisujący się do M.I. u nas uzyskuje zaraz odpust zupełny przywiązany do dnia wstąpienia, czy też musi zaczekać aż list z jego imieniem do Polski zajdzie 6?

Kiedy istnieje obowiązek Missae Conventualis? Czy np. u nas jest 7? - W sobotę z nią trudno, bo nie dopuszcza przywileju Mszy św. o Niepokalanej - pilne.

Dziś już cieszyliśmy się "Zagrodą" 8 nr 2 podczas obiadu.

O. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Dane z listu br. Grzegorza Sirego z 28 IV 1932.

"2" Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego z 28 IV 1932.

"3" Wydając pismo dla młodzieży w 1935, przyjęto tytuł "Rycerzyk Niepokalanej".

"4" RN włoski - zob. Pisma OMK II, 357.
W r. 1931 w Padwie zaczął wychodzić miesięcznik "S. Antonio", który jedną stronę stale poświęcał sprawie MI.
Dnia 11 II 1932 zaczął się ukazywać w Padwie miesięcznik milicyjny "Il Cavaliere dell"Immacolata" a od 11 II 1933 w Asyżu pismo "La Milizia di Maria Immacolata". W 1935 oba te pisma połączyły się w jeden organ Milicji włoskiej (z zachowaniem obu dotychczasowych tytułów), który wychodził w Asyżu, od 1936 w Rzymie, gdzie w r. 1937 osiągnął nakład 20.000 egz., od 1939 w Camposampiero k. Padwy, przy grobie świątobliwie zmarłego o. Hieronima Biasi (zm. 20 VI 1929) jednego z pierwszych członków MI.
W Padwie dnia 7 XI 1938 powołano do życia centralę narodową MI, która miała być prototypem Niepokalanowa włoskiego.

"5" redaktor włoskiego RN

"6" Aby uzyskać odpusty związane z należeniem do MI, trzeba być zapisanym do księgi wpisowej.

"7" Wedłag ustaw zakonu OO. Franciszkanów chór i Msza św. konwentualna obowiązują w klasztorze kanonicznie erygowanym, jeśli znajduje się tam czterech zakonników obowiązanych do chóru - zob. "Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum S. P. Fr. Conv." nr 185, Romae 1932, polskie tłumaczenie Niepokalanów 1937. W tym czasie w Nagasaki nie było czterech zakonników obowiązanych do chóru.

"8" "Zagroda" - pismo wewnętrzne Niepokalenowa (pełny tytuł "Zagroda Niepokalanej"), wychodziła jako miesięcznik od kwietnia 1932 do lipca 1933 włącznie. Była wydawana drukiem na prawach rękopisu. Decyzją kapituły prowincjainej z roku 1933 dalsze wydawanie pisma zostało wstrzymane. W zamian za to na wiosnę 1934 wydano jednodniówkę pt. "Z życia Niepokalanowów", stron 146. Od listopada 1936 pismo wewnętrzne Niepokalanowa na prawach rękopisu zostało wznowione, początkowo jako "Echo z Wydawnictwa" (22 VIII - 13 IX 1936, cztery numery), następnie jako kronika o poszerzonej treści "Z życia Niepokalanowa" (21 XI 1936 - 28 III 1937, trzy numery), wreszcie jako "Eoho Niepokalanowa" ukazujące się od 11 IV 1937.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA