MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 23 IX 1932

$o Maryja!

Kochany i Drogi Ojcze!

Post scriptum ślę zaraz razem z rękopisem do "Rycerza" 1 choć list oficjalny przyjdzie w swoim czasie.

Zdaje się, że już wspomniałem, iż Czcigodny Duns Szkot 71 dolarów listem z 25 I dowiózł szczęśliwie 2.

Co do ciężkości. Jeżeli u boku Pana Jezusa wychował się i Judasz, to zdaje mi się, że musimy być przygotowani zawsze na to, że będzie trochę i odpadków. Wolnej woli Pan Bóg nawet nie gwałci. - Zresztą Niepokalana potrafi wszystko na większe jeszcze dobro obrócić. I św. Teresa takie sprawy Niepokalanej oddawana z pewnym skutkiem.

Co do groszy dla nas staram się teraz tak regulować, by być gotowym na wszelkie możliwości. Jeżeli się z góry już wie, to i przygotować się można. Zresztą chociażby nastały takie czasy, żebyśmy tu z głodu pomarli, to nic nie mamy do stracenia a wszystko do zyskania. - Oczywiście, że wedle ropy idzie motor, ale Niepokalana ma nieskończenie więcej sposobów na ratowanie dusz. Bylebyśmy tylko byli Jej i Ona sama rządziła.

Chciałbym podzielić się myślami, co chodzą mi po głowie. Otóż zdaje mi się, że dobrze by było już od teraz nie tyle rozwijać mechanizację (wykonywanie maszynowe czynności) pracy, ile raczej otworzyć na oścież furtę Niepokalanowa i znowu zacząć ogłaszać w "Rycerzu", że się przyjmuje na braci, bo: 1) ilu jeszcze o tym nigdy nie czytało (dawno, nawet w grudniowym ogłoszenia nie było); 2) chodzi nam przede wszystkim o to, aby jak największa ilość dusz Niepokalanej oddała całe swoje życie całkowicie; 3) nawet w niektórych pracach (zwłaszcza działu zdrowia) praca zakonników czasem taniej wyjdzie niż maszyny; chociażby maszyna kalkulowała się już w zakładzie świeckim, gdzie ojciec rodziny z papierosem w ustach słusznie wymaga odpowiedniego wynagrodzenia, by nie tylko on, ale i członkowie rodziny mieli co wziąć do ust, w co się ubrać, mieszkać, kształcić i odłożyć na czarną godzinę itp.; 4) zdaje mi się, że nawet ogłaszanie przyjęcia na braci osobno od przyjęć na internat jest odpowiedniejsze (chociaż i razem nie zawadzi), bo czasem rodzice wyżej sięgają niż się da i nie mogąc przekroczyć "za wysokich progów" w ogóle wstrzymują dzieci od wstąpienia.

Do N. O. Prowincjała też popisałem to, co mi się zdaje. - Ale przede wszystkim pragnę jedynie Woli Niepokalanej i boję się coś wpłynąć.

350 dolarów też doszło. - Cześć Niepokalanej i gratias. Trochę się rozbudujemy, bo już i ciasno tęgo.

Czy na tę kapitułę da się przygotować nowy Niepokalanów jak na dwie poprzednie?... 3

Z prośbą bardzo o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe PS O. Justynowi serdeczne pozdrowienia, by nie chorował.

"1" Zob. RN 11(1932) 135-134, art. OMK pt. "Nasza wojna"; Pisma OMK VII, 1070.

"2" Prawdopodobnie do przesyłki był załączony obrazek Duns Szkota.

"3" Por. Pisma OMK II, 349.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA