MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki./ Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 29 XII 1931

Maryja!

Najdroższa Mamo!

I list i w nim życzenia i opłatki doszły. - Za wszystko przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać" wszystkim, o których w tym liście czytam, a więc i Przewielebnej Matce Prowincjalnej 1, i Wielebnej Matce Przełożonej 2, i wszystkim Siostrom. Opłatkami przysłanymi dzieliliśmy się przy wigilijnym stole pomiędzy sobą i z bratem Japończykiem 3 i... z nowo ochrzczonym, w tę samą Wigilię o godz. 4 młodzieńcem japońskim, Nishiya, lat 21, który pod wpływem Niepokalanej stał się z wroga chrześcijaństwa katolikiem i to bardzo gorliwym, a nawet zaraz wstąpił do klasztoru do nas. Gdy po raz pierwszy przyszedł do nas twierdził nawet, że Pana Boga nie ma, a teraz pragnie Panu Bogu przez Niepokalaną poświęcić całe życie jak św. Paweł; toteż dostał imię Paweł. Z zawodu to fotograf. - Równocześnie mieliśmy i drugi chrzest Japończyka, lat około 30, który już od kilku miesięcy dla Niepokalanej pomaga nam przy pracy 4. - Cześć Niepokalanej za wszystko. (Tego drugiego przy stole wigilijnym nie było, gdyż poszedł podzielić się swym szczęściem z krewnymi, poganami, którzy mu na ogół odradzali, a nawet w ostatniej chwili bonza pogański przyszedł go odwieść od Chrztu, ale na próżno).

Niech "Rycerz" polski opowie więcej 5, bo czasu tak brakuje.

Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M. Kolbe

PS - W tej chwili zbliża się północ (20 minut po jedenastej) i ja czekam, by otworzyć furtę mającym przyjechać braciom z propagandy "Rycerza".

Na tę propagandę pojechał też nowo ochrzczony Nishiya. Dziś otrzymałem od nich list, w którym ów Nishiya tak na końcu pisze: "Watashi wa ureshi des" (tj. ja jestem szczęśliwy); potem "Maria" i "br." (po polsku skrócone brat), i ... 6 znaczy po japońsku Pauro czyli Paweł).

Nie wiem, czy przesłałem kiedy moje "han", tj. pieczęć, której tu się powszechnie używa zamiast podpisu na dokumentach czy rachunkach. Oto ona: ... 7 poboczne S i K dałem, by oznaczyć "Rycerza", tj. Seibo no Kishi, a moje nazwisko jest w środkuj z góry na dół się czyta.

Już za 18 minut północ, więc kończą. – Maryja!

Cześć Niepokalanej za wszystko.


"1" M. M. Teodora (Maria Chruślińska)

"2" S. Maria Wiktoryna Chomentowska - zob. Pisma OMK II, 332 przyp. 8.

"3" Marian Sato Shigeo

"4" Antoni Yoshida - zob. Pisma OMK II, 338 przyp. 3.

"5" Prawie w każdym numerze RN w 1931 i w innych latach są wiadomości o misjach franciszkańskich w Japonii.

"6" znaki japońskie

"7" odcisk owalnej pieczęci japońskiej

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA