MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Magenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Magenzai no Sono, 19 211 1931

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dopiero co posłałem list, a już znowu ślę rzeczy kilka i tak:

1) Powiadamiam, że w myśl ostatniego listu O. Prowincjała bracia Zeno i Seweryn złożyli śluby wieczne 17 bm. Chociaż dopiero ukończyli rekolekcje przed świętem Niepokalanego Poczęcia, dałem im całe 8 dni zupełnie wolnych od wszelkich obowiązków, a nawet stół odrębny dla przygotowania się do ślubów; i Niepokalana wiele w tych duszyczkach raczyła zdziałać.

2) Mówił mi Japończyk, który nam załatwia sprawy prawne 1, że będzie trzeba przepisać plac nasz na moje imię, bo imię biskupa cierpi na tym, jeżeli podatków a nie uiszcza się punktualnie. Zaskoczony tym bardziej, że nic nie wiem o podatku żądanym a nie uiszczonym, powiedziałem zaraz "dobrze". Zachodzi tu może i jakaś pomyłka, ale co zrobić w razie zamiaru przepisania takiego. Zaznaczam, ze na próżno diecezja stara się, by jej "bona" 2 były zapisane na diecezję, a nie imiennie na kogoś (biskupa np.).

3) W Boże Narodzenie będziemy mieli dwa chrzty naszych katechumenów, którzy pragną też wstąpić do klasztoru. Jeden z nich skończył szkołę średnią 3. Myślę rozpocząć b z nim na razie filozofię, bo co zrobić z przepisem o trzech latach 4. Czyby się nie dało dla obydwóch ukrócić?

4) Kiedy się możemy spodziewać wizytacji? W marcu u nas nie ma jeszcze upałów.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Uraoka, z zawodu rzeźnik, b. życzliwy dla naszych misjonarzy. Pierwszy zainteresował się braćmi, gdy jeszcze mieszkali w wynajętej ruderze w Nagasaki (br. Kasjan Tetich z Japonii).

"2" majątek diecezji

"3" Paweł Nishiya - zob. Pisma OMK II, 327 przyp. 2. - Drugi ochrzczony to Antoni Yoshida - zob. Pisma OMK II, 342.

"4" Wg ówczesnego prawa zakonu OO. Franciszkanów neofita dopiero po 3 latach mógł wstąpić do zakonu - zob. "Constitutiones Urbanae Fratrum Ord. Min. Conv. S. Francisci", Venetiis 1741, 37; zob. też Pisma OMK II, 342. Konstytucje z 1932 przepis ten cofnęły z zachowaniem kan. 987,6, który postanawia, że zwykłą przeszkodę do święceń mają neofici, dopóki - zdaniem ordynariusza - nie zostaną dostatecznie wypróbowani. Natomiast japońskie prawo międzydiecezjalne w art. 346 nakazuje 1 rok przerwy przed wstąpieniem do wyższego seminarium duchownego: "Ad cursum propaedeuticum (linguae latinae etc.), quo inchoantur studia Seminarii Majoris, nemo admittitur, nisi saltem unus annus post Baptismum vel Conversionem expletus fuerit, salvo iure Superiorum Seminarii hoc tempus ulterius protrahendi" - zob. "Directorium commune ad usum totius cleri in Iaponia iussu et auctoritate E. E. Ordinariorun denuo editum et a Sancta Sede approbatum", Katorikku Chuo Kyogikai, Tokyo 1957, 147-8.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA