MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai"Seibo no Sei Furanshisuko Kai / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 5 XII 1931

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Mimo rekolekcji - jako przed Niepokalanym Poczęciem - siadam i piszę w odpowiedzi na list z 14 XI 1931, gdyż termin 3-lecia profesji czasowych braci Zenona i Seweryna a upływa z dniem 15 bm. - Przesyłam relacje braci o nich na piśmie 1. Co do br. Zenona to prawda, że upiera się nieraz przy swoim zdaniu, "targuje", i to bracia widzą, ale nie wiedzą, że zanim słońce zajdzie przychodzi po takim upadku i nieśmiało mówi: "Proszę Ojca, co ja mam robić, żeby się poprawić" i wyrzeka, że postanowienia nie skutkują. "Chyba ja już najgorszy ze wszystkich". "Gdybym tak ja nie kierował, ale br. Sergiusz (razem pracują), może by było lepiej". Przy tym kocha modlitwę i rzeczywiście poświęca się bezgranicznie sprawie Niepokalanej nie uważając na siebie. Sądzę więc, że jeżeli nie uważa słabości swoich za dobre rzeczy, ani nawet ich nie lekceważy, ale żałuje i stara się, to mu Niepokalana dopomagać będzie. A teraz może mu Pan Bóg trochę słabości zostawia, by miał powód do upokarzania się, bo jest on tu skądinąd bardzo pożyteczny - tak mnie się zdaje. Br. Seweryn też poświęca się bardzo dla sprawy Niepokalanej, tak że muszę go powstrzymywać, by zbyt nie narażał zdrowia przy pracy. - Obydwaj są to jeszcze "grodzieńczycy", którzy przyszli do klasztoru nie z tą myślą poświęcenia się Niepokalanej, ale wstąpienia do klasztoru franciszkańskiego. Więc jako tacy musieli dopiero potem urobić sobie ducha Niepokalanowa. - Zdaje mi się, że obydwaj poświęceniem swoim zasługują na dopuszczenie do ślubów.

Ciekawa rzecz, że ci, którzy przyszli na wezwanie poświęcenia się Niepokalanej czyli "przyszli na świat zakonny w Niepokalanowie" różnią się jednak zwyczajnie od innych. Tak żyją Niepokalaną.

Dzięki Niepokalanej, że tak miłosną i potężną dłonią prowadzi swój Niepokalanów polski. Nawet niedobór, wobec rozkłada spłat na 3-lecie i wysokości obrotu, nie zdaje mi się poważny 2.

Oby Niepokalana sprawiła, by o. Konstanty oddał się Jej bezgranicznie z poświęceniem, bez szukania własnego zadowolenia, bo doprawdy mnie samemu trudno wszystkiemu podołać i już pamięć za twarda do dobrego wyuczenia się języka, a i chodzi o przyszłość. - Jak tylko trochę będzie finansowo lżej, poślę mu najlepszy podręcznik do języka japońskiego.

Teraz wypłaty pozawieszałem, bo w listopadzie Niepokalanów nic przesłać nie mógł, a dziś otrzymałem list, że wyślą 70 dolarów i 100 zł tylko, bo na razie ciężko, i równocześnie z Tokio od br. Ludwika, że do Nowego Roku nasze długi w związku z uczeniem się tam br. Ludwika dosięgną 200 jenów (100 dolarów), a tu tak by trzeba wydać kalendarz, bo to będzie pierwszy katolicki kalendarz. Na to by trzeba około 1000 zł polskich - no i sprawa krzycząca rozbudowy w związku z zimą. Ale Niepokalana o wszystkim wie. Mimo wszystko u nas bardzo teraz miło, bo nikt nie narzeka, ale wszyscy jedną duszą kochają Niepokalaną i Jej służą. - Cześć Jej za to.

Kończę, by dziś jeszcze ten list pchnąć.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe z dziećmi

PS - 1) Ponieważ coś przynajmniej b przyjdzie, to my tu spokojnie przebiedujemy przy pomocy Niepokalanej, tym bardziej, że i w Niepokalanowie niedługo się żniwo rozpocznie i myśmy tu do grudniowego powkładali czeki (chociaż niewiele można na to liczyć).

2) - Niepokalana sprawiła, że opinia katolicka bardzo teraz nam sprzyja i pisma jakby na wyścigi o nas przychylnie piszą. - Taka to taktyka Niepokalanej: nasamprzód Kalwaria, a potem Tabor. - Cześć Jej za wszystko. "Kronika Seraficka" w Ameryce za list do członków M.I. (w niej jest "Kącik M.I.") przesłała 20 dolarów z prośbą o więcej. - Cześć Niepokalanej. - Powiedziałem tymi czytelnikom, ze im kiedyś osobiście więcej opowiem 3.

Czy mógłbym poprosić dla przyśpieszenia, wobec kan. 577 4, o odpowiedź telegraficzną w sprawie ślubów, np.: "tak", w którym by się rozumiało i upoważnienie 5, i pozwolenie, i wszystko.

Wesołych Świąt.


"1" OMK prosił o dopuszczenie do profesji wieczystej braci Zenona Żebrowskiego i Seweryna Dagisa już w liście z 31 XI 1931 (Pisma OMK II, 329), ale o. prowincjał zażądał relacji procesów o nich, co opóźniło sprawa. Por. też Pisma OMK II, 337 i 338.

"2" Zob. Pisma OMK II, 335 przyp. 4.

"3" Zob. Pisma OMK II, 335 przyp. 8.

"4" Kan. 577 § 1 brzmi: "Śluby czasowe należy bezwłocznie odnowie po upływie czasu, na który zostały złożone".

"5" Upoważnienie do przyjęcia profesji.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA