MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: na AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 532-535.

Mugenzai no Sono, 29 XI 1931 1

Drogie Dzieci!

Dawno Wam już obiecałem odpisać na list powinszowaniowy, a tymczasem dotąd nic. Co robić, kiedy pierwsze miejsce oddaje się tu poganom, a potem dopiero myśli o tych, co Niepokalaną już kochają.

Nie wątpię zaś, że Ją kochacie, bo inaczej po co byście przyszli do Niepokalanowa.

Nasamprzód więc, niech Niepokalana Wam zapłaci za dobre serce wyrażone w owym liście. Co mnie najbardziej cieszyło to to, że wiele razy tam powtarzało się imię słodkie Niepokalanej i wielu mniej lub więcej wyrażało prawdziwie cel M. I.

I ja Wam też niech trochę życzeń prześlę. Tym bardziej, że i święto Niepokalanej już minie, i Święta, i Nowy Rok za pasem.

A czego a Wam życzyć?

Moi Kochani, doświadczycie w życiu nawet na tym świecie, że cała doskonałość świętości, cała gorliwość działania, cała skuteczność misji polega nie na wielkiej mądrości, wielkim sprycie, talentach, a nawet nie na ilości modlitw i pokut, ale jedynie na doskonałości świętego Posłuszeństwa. A dlaczego? Bo przez św. Posłuszeństwo okazuje się pewna wola Boża, wola Niepokalanej; przez święte Posłuszeństwo stajemy się naprawdę narzędziem w ręku Niepokalanej, jak tego wymaga dyplomik M.I.; przez święte Posłuszeństwo wola nasza łączy się z Jej wolą tak, jak Jej wola jest ściśle zjednoczona z wolą Bożą; przez święte więc Posłuszeństwo stajemy się ściśle, matematycznie nieskończenie mądrzy w działaniu, nieskończenie potężni i mądrzy, i dobrzy, bo wola Boża nieskończenie i mądra, i dobra, i potężna zawsze być musi... Co za podwyższenie człowieka - nieskończone. Cóż wobec tego znaczą najbardziej oklaskiwani geniusze. - Nic więc dziwnego, że działając wedle św. Posłuszeństwa najwięcej i najlepiej czynimy. I wtedy najświęciej też działamy.

Tego więc i Wam, Drogie moje Dzieci, z całego serca życzę, i tego tylko, bo wszystko inne, o tyle tylko przedstawia jakąś wartość, o ile zgodne jest z wolą Niepokalana czyli z wolą Przenajświętszą Bożą.

Dlaczego jednak piszę wola Boża i wola Niepokalanej, a nie tylko wola Boża? - Moi Drodzy, Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny, ale też i nieskończenie sprawiedliwy. Niepokalaną zaś stworzył na to, by Jej oddać królestwo tylko miłosierdzia. My zaś oddaliśmy się Niepokalanej jako narzędzia w Jej ręku nie dla karania sprawiedliwego, ale dla zbawienia biednych dusz, więc jesteśmy narzędziem miłosierdzia Bożego.

Kończę, bo tak roboty dużo, że aż!

Myślimy na serio o kalendarzu, ale podobno i za papier na niego trzeba będzie zapłacić - i tu ćwiek (a kto wie, jak z pocztą?).

Z prostą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS I O. Justynowi: za miłe wspomnienie o czerwonej palmie serdeczne dzięki 2.


"1" Zob. dzienniczek korespondencji OMK.

"2" O. Justyn Nazim był wówczas rektorem Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie. W życzeniach imieninowych dla OMK uczynił on aluzję do możliwości męczeństwa solenizanta za wiarę w Japonii.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA