MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Sono no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 5 XI 1 1931

Maryja!

Najdroższa Mamo!

Wreszcie kradnę sobie chwil kilka, by coś przynajmniej posłać. Za życzenia niech Niepokalana nagrodzi. Nie opisuję szczegółowo, jak tu pracujemy, bo o tym co miesiąc opowiada "Rycerz", a i ostatnio "Misje Katolickie" OO. Jezuitów też obszerniejszy list zamieściły 2. Redaktor "Misji" prosił o list i ofiarował 200 zł na misje nasze 3. Niech mu Niepokalana nagrodzi.

Posyłam fotografię całej naszej grupy. W pośrodku Japończyk, poganin, do niedawna wróg religii, którego jednak Niepokalana tak a przerobiła, że teraz stał się gorliwym szerzycielem Jej "Rycerza". W dużych ilościach wynosi na miasto i rozpowszechnia. Należy on też do przywódców młodzieży. Obecnie uczy się katechizmu 4.

* * *

Już dziś 17 XI 1931, a ja dopiero znowu ujmuję za pióro, podczas gdy kupa korespondencji czeka. - Dzięki Niepokalanej poganie coraz więcej nam czasu zabierają i do Niepokalanej się zbliżają. Czego nam najwięcej potrzeba to modlitwy, byśmy tu planów Niepokalanej nie popsuli.

Kończę, bo inaczej znowu list leżeć będzie, bo już wieczór, bracia kończą pacierze; potem kolacja itd.

Zapewne tam i klasztor pamięta o nas w modlitwach przed Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie 5. Od modlitw zależy cały owoc naszej pracy 6.

Przesyłam fotografię nas wszystkich. Przy mnie bez kapelusza, to poganin, który przyszedł do nas z przekonaniem, że Pana Boga nie ma, a teraz pobożnie już klęka przed Przenajświętszym Sakramentem i nosi na szyi Cudowny Medalik i bardzo rozpowszechnia "Rycerza". Uczy się też katechizmu i może na Boże Narodzenie dostąpi laski Chrztu św. Jest on z zawodu fotografem i te fotografie (darmo) też zrobił w wielu egzemplarzach. Jest on też przywódcą młodzieży i jak przedtem był wrogiem religii, tak teraz kolegów do religii nakłania 7. W czapce też w pierwszym rzędzie to jeden z jego kolegów, którego przyprowadził dla zapoznania się z religią katolicką. Nad moją głową głowa Japończyka w okrągłej czapce; to też poganin przygotowujący się do Chrztu św. Pracuje z nami bezpłatnie stale dla Niepokalanej i mówi, że zawsze tak pracować pragnie 8. - Cześć Niepokalanej.

Już dziesiąta wieczorem się przybliża, a tu jeszcze niejedno do zrobienia, więc wreszcie kończę.

Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

PS Matce Przełożonej 9 i innym serdecznie dziękuję za modlitwy i dotychczasowe, i przyszłe.

Nie patrząc na początek listu dzisiaj (17 XI) znowu o tej samej fotografii to samo podpisałem. Ale już ślę, jak jest.

I życzenia świąteczne wszystkim załączam. My będziemy tu w tym czasie zakopani po uszy w robocie, bo wydajemy kalendarz 10.

Przepraszam, żem tak długo nie odpisywał, ale w niebie to się odbije.

A może b i w innych domach PP. Felicjanek ukwestowałbym trochę (dużo) modlitw i drobnych codziennych ofiar (woli zwłaszcza).

Załączam karteczki z adresem do nas po japońsku; jak się to na kopertę nalepi, to łatwiej dojdzie.


"1" W oryg. pomyłkowo X. OMK dziękuje za życzenia przysłane na imieniny, które przypadały 12 X; dalej w tekście wzmianka: "Już dziś 17 XI 31" Z całą pewnością list był pisany w listopadzie, i to z przerwami, w ciągu kilkunastu dni.

"2" Zob. Pisma OMK II, 317 przyp. 12.

"3" ks. Józef Krzyszkowski TJ

"4" Zob. Pisma OMK II, 327 przyp. 2.

"5" Klasztor Sióstr Felicjanek na Smoleńsku w Krakowie, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najśw. Sakramentu wystawionego w monstrancji.

"6" Por. Pisma OMK II, 328a przyp. 3.

"7" OMK pisząc list po dłuższej przerwie, powtarza to co już powiedział o Pawle Nishiya, tylko w innym ujęciu. Do pomyłki przyznaje się przy końcu listu.

"8" Trudno ustalić nazwisko.

"9" S. Maria Wiktoryna Chomentowska, felicjanka, przełożona domu macierzystego na Smoleńsku w Krakowie

"10" Zob. Piania OMK II, 329 przyp. 4.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA