MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Mugenzai no Sono, 6 VII 1931 1

PS 2 - O pszczołach pomyślimy; może da się coś zrobić, lecz trudno tu gdzie ula dopatrzeć.

Siostrze Janusz z Warszawy napiszę.

(O. Redaktorowi) 3 Doprawdy o "Sprawozdaniu z Misji" 4 nic nie wiem. Tym bardziej o danych statystycznych. Czybym tak prędko zapomniał? Czyją to ręką skreślone?

Bardzo nam potrzeba modlitwy, byśmy tu nie spoganieli, ale naprawdę sami wszyscy Niepokalanej się oddali i innych do Niej przywiedli, bo gdzie w Niepokalanowie polskim jest jeden diabeł, tam tu jest ich dziesięciu, gdyż wiedzą, po cośmy aż do Japonii przybyli.

Natychmiast po pierwszych święceniach w Seminarium Niepokalanowa 5 zamawiam już z góry zapotrzebowanie na co najmniej 20 ojców, świeżo wyświęconych i gotowych dla Niepokalanej na wszystko, dla Niepokalanowa japońskiego i choćby na początek tylko ze 300 dla zakładania innych Niepokalanowów. Wszyscy oczywiście nie tylko pięknie będą rozmawiać po francusku, ale też aż śpiewać angielskim językiem, "bo język ten to najłatwiejszy pomost do języków miejscowych na całym Wschodzie, no i prawie całym świecie. A i doraźnie wszędzie po angielsku gardzielić, czy gardłować można.

Jeszczem 6 się nie wybierał, tylko taka pokusa przyszła, czyby przez odczyty nie można żebrać groszy na budowę, ale święte Posłuszeństwo wykryło, że to nie była Wola Niepokalanej, ale tylko pokusa; więc dobrze, żem nie pojechał.

O. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Dane zaczerpnięte z listu br. kleryka Mieczysława Mirochny.

"2" Dopisek do listu br. kleryka Mieczysława Mirochny.

"3" o. Justynowi Nazimowi

"4" AN nie posiada takiego sprawozdania.

"5" Pierwsi wychowankowie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie w liczbie 10 otrzymali święcenia kapłańskie, prawie wszyscy w 1939 r.

"6" To zdanie jest korektą listu br. kleryka Mieczysława Mirochny, który pisał, że OMK zamierza udać się z odczytami misyjnymi do USA. O. prowincjał K. Czupryk wydał decyzję odmowną; zob. Pisma OMK II, 303. Wyjątkowo tutaj włączamy do tekstu poprawkę, dokonaną przez OMK, listu pisanego przez inną osobę (M. Mirochnę); czynimy to ze względu na ważność poruszonej sprawy.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA