MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 9 VI 1931

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Br. Damian przesiał mi dziś list, który załączam 1. To, czego obawę wyraziłem w ostatnim liście, się spełnia: nie zda egzaminu. Wobec tego wszystkiego zdaje mi się, te nie ma nadziei, by mógł on tu skutecznie pracować, a i może gorętszy tutejszy klimat też mu bardziej głowę rozpala. Trzeba będzie więc chyba go odesłać z powrotem do Polski i to dopokąd nie nastaną silne gorąca. W takim razie poproszę o pieniądze na bilet dla niego do Polski. Gdyby zaś stan uległ pogorszeniu, to by i kto inny musiał go odwieźć, by w Bolszewii przez jaką nieroztropność gdzie go nie przymknęli, albo w ogóle czego złego nie było.

Co do braci, to jeszcze ze czterech bardzo by się przydało: do maszyny drukarskiej, do budowy, (kuchni, krawczarni, szewczarni), (a gdyby jeszcze i br. Efrem? 2). W razie odwożenia br. Damiana mógłby pojechać może br. Hilary 3, który czuje się niezdrowo: do lekarza chadzał, ale wciąż nie całkiem dobrze.

W ogóle, jak gdzieś czytałem, prawdą jest, że zbytnie gorąco w krajach misyjnych też zdrowie podkopuje, zwłaszcza gdy w tak ciężkich warunkach się pracuje jak u nas. Ponieważ na przykład nie mogliśmy się zdobyć na 68 jenów dla zainstalowania prądu elektrycznego do motoru, bracia kręcą ręcznie, ale dziś już br. Sewerynowi krew się pokazała (pewnoć z płuc).

Posłałem też dziś telegram do Niepokalanowa: "Mugenzaisono 4 sprawione, ale bez groszy miesięcznych bardzo ciężko" 5. Byleby tylko miesięczne kwoty (z początki było 300 dolarów, potem 500, a teraz 300), choćby 300 dolarów, ale stale i punktualnie przychodziło, to już sobie przy pomocy Niepokalanej poradzimy i z utrzymaniem i powolnym rozwojem placówki, ale gdy choć w jednym miesiącu zabraknie, zaraz powstaje dziura. Na maj nie przysłano zapewne dlatego, że wiele przysłano na kupno placu, ale te pieniądze poszły też na ten cel i ich nie ma.

Nastrój jednak pomiędzy nami nie jest bynajmniej melancholijny. Dla Niepokalanej wszystko czyni się i cierpi wesoło 6: przecież to misje. W Chinach misjonarze przezwyciężają dużo większe trudności. - Cześć Niepokalanej!

Był u nas znany działacz katolicki Lo Pa Hong i obiecał nam jakąś pomoc z Akcji Katolickiej chińskiej. Pragnie on, by "Rycerz" wychodził po chińsku. Czy można o tym pomyśleć? Oczywiście w granicach zwyczajnych kwot miesięcznych dla Japonii. Ułatwiłaby sprawę okoliczność, że poczta do Szanghaju jest też bardzo tania i że już mamy czcionki chińskie, gdyż ich też używa się w języku japońskim.

Poproszę o odpowiedź w sprawie br. Damiana 7 i "Rycerza" chińskiego 8.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

PS - Po wakacjach prawdopodobnie (prawie pewnie) filozofii w Nagasaki nie będzie, bo klerycy pojadą do Seminarium tokijskiego.

PS - Dochód z Japonii i uboczne wpływy posłużą do rozwoju i inwestycjom pomogą.


1 List br. Damiana Eberla nie zachował się.

2 Br. Efrem Szuca.

3 Br. Hilary Łysakowski.

4 Nazwa oryginalna Niepokalanowa japońskiego brzmi "Mugenzai no Sono", lecz wysyłając telegram św. Maksymilian dla oszczędności wyraził się jednym słowem "Mugenzaisono".

5 Telegram nie zachował się.

6 W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

7 Br. Damian Eberl wyjechał z misji do Polski 20 VIII 1931 i we września tegoż roku opuścił zakon.

8 Św. Maksymilian nie zaniechał myśli wydawania chińskiego "Rycerza Niepokalanej", nawet po zwinięciu prokury w Szanghaju.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA