MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Telegram na urzędowym blankiecie z nadrukiem: Imperial Japanese Telegraphs. Na blankiecie u dołu adres zwrotny znakami japońskimi kanji: Nagasaki-shi / Hongochi-machi / Mugenzai no Sono / Maksymilian Korube.

Nagasaki, po 16 IV 1931 2

Telegram 1

Biskup 3 wymaga osobnego papieru Propagandy, robota Bernardynów, sytuacja ciężka 4.

Maksymilian

"1" Telegram (koncept telegramu) wypełniony z upoważnienia OMK, ale nie przez niego osobiście, lecz przez kogoś z klasztoru w Nagasaki, na co wskazuje zupełnie inny charakter pisma.

"2" OMK pisał do o. Peregryna Haczeli, socjusza generalnego w Rzymie, w sprawie dokumentu z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w dniu 16 IV 1931. Wobec braku odpowiedzi w jakiś czas potem wysłał telegram.

"3" biskup Yanuario Hayasaka

"4" Na trudności ze strony OO. Bernardynów w Japonii wskazywał też OMK w liście do prowincjała z dnia 25 IV 1931 - zob. Pisma OMK II, 296.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA