MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki a, 5 IV 1931 1

PS 2 - A ja bym to i jeszcze ze czterech 3 co najmniej braci teraz ukradł, ale wiem, że w polskim Niepokalanowie ręce od pracy opadają - więc uzbrajam się w cierpliwość - na potem.

Kiedy zdobędziemy cały świat Niepokalanej?... czyli wypełnimy cel M.I.

Mnie się zdaje (i jak mogło by się nie zdawać?), że w każdym choć najgorliwszym konwencie obowiązują ściśle tylko dwie rzeczy: reguła i konstytucje, a w Niepokalanowie jeszcze trzecia, tj. dyplomik M.I. w najściślejszym pojęciu (oddanie się "bez granic" Niepokalanej itp.). A dlaczego?

Bo na ten cel wpływają ofiary i za te ofiary powstał "Rycerz", Niepokalanów polski, japoński i (jeżeli Niepokalana zechce) powstaną i inne, aż Niepokalana wejdzie i zakróluje w każdym sercu.

Wciąż to samo powtarzam w kółko 4 - prawda?... Ja się czuję niesilnie. I teraz, gdy piszę, gorączka przypieka, ale niech Niepokalana kieruje wedle swej Woli. Dobrze, że mam już teraz zastępcę. - Zdaje mi się jednak, że dopokąd dycham, mam jakby obowiązek wciąż "w kółko" choć różnymi słowami powtarzać to samo, co wciąż w polskim Niepokalanowie będąc powtarzałem, że np.: kto (nowicjusz, kleryk) gorliwie zachowa regułę i konstytucje zakonne, a nie uważa za ścisły obowiązek sprawy Niepokalanej, M.I., nie może się kształcić i wychowywać na koszt Niepokalanowa, tj. ofiar dla Niepokalanej 5; więc o. Rajnera powiedzenie w "Wieściach" 6 str. 8 nie będzie ścisłe. - Ojcu tam ustnie łatwiej to innym w razie potrzeby przedstawić.

Jeżeli te moje "gderania" nie podobają się Niepokalanej, to proszę o memento, bym przestał, a jeśli Jej są miłe, bym gardła nie żałował.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Data z listu o. Mieczysława Mirochny.

"2" Dopisek do listu jw.

"3" Zob. Pisma OMK II, 288.

"4" Tamże.

"5" To samo twierdzenie dotyczące uczniów Małego Seminarium Misyjnego zawarte jest w Pismach OMK II, 277.

"6" OMK omawia ten temat szerzej w liście nr 296.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA