MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: Great view of Daiki-building at the corner of Uehom-Machi street, Osaka. Ten sam nadr. w j. jap.

Nagasaki, 25 II 1931 1

$o Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Stwierdzając odbiór listu z dnia 21 I i pocztówki z 3 II na razie pokrótce odpisuję:

1) Br. Mieczysław już ze szpitala powrócił: kazałem mu samemu list napisać.

2) Artykuł pierwszy ze wstępnych 2 dziś skreśliłem i słać od czasu do czasu będę.

3) Cześć Niepokalanej, że raczy sama kierować i tu w Japonii i w Polsce.

4) W sprawie terenu pertraktacje są już na ukończeniu. Właściciele (jest ich 16) boją się o spłaty, więc aż zaproponowałem warunek, że jeżeli do sześciu miesięcy wszystkiego nie zapłacimy, to i pierwszą ratę w kwocie 1 500 jenów i budynki, które postawimy, zabiorą, ale termin spłaty upływa w trzech miesiącach. - Gdyby się opłaciło wcześniej, lub zaraz, to jeszcze by może można coś z ceny urwać - ale i tak się zrobi. Robią trudności z rozpoczęciem budowy przed spłaceniem całej należytości. Podobno tak też brzmi prawo japońskie.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS na odwrocie kartki Po kupieniu terenu więcej listem poślę; teraz roboty moc.

Jeden z budynków Osaki.

Biskupi Osaki i Tokio pozwolili na szerzenie "Rycerza" w swych a diecezjach.

Myślę o braciach na budowę.

Moje zdrowie teraz niezłe - mogę już pracować.

Cześć Niepokalanej.


"1" Datę ustalono na podstawie dziennika korespondencyjnego OMK, w którym pod datą 25 II 1931 pisze: Najpraewlelebniejszy O. Prowincjał Lwów. Odp. na list z 21 I i pocztówkę z 5 II (wpłaty).

"2" "Wieści z Prowincjałatu OO. Franciszkanów w Polsce 1(1931) 67-75 (numeracja stron według odpisu maszynowego AN) zamieściły nie podpisany art. pt. "Posłuszeństwo zakonne", prawdopodobnie napisane przez OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA