MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: The twenty-six Martyrs of Japan crucified at Nagasaki, on February 5th 1597. After a painting in the cathedral of Nagasaki.

Nagasaki, 10 II 1931

$o Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

W odpowiedzi na kartkę z 22 I br. niniejszym donoszę, że br. Damian robi tu I rok filozofii 1. Jest tu bowiem tylko jeden kurs. W roku następnym ma być tylko II rok.

W kwietniu zaczyna się drugi rok szkolny. Poprosiłbym o prędkie podanie ilości jadących na teologię, bym mógł w czas Seminarium powiadomić 2. Może nawet listowna odpowiedź na tę kartkę już będzie nieco opóźniona; dlatego może by i telegram nie zawadził, o ile dotąd list z tą daną nie jest już do nas w drodze. Benedicite

br. Maksymilian

Dopiski Br. Mieczysław jeszcze w szpitalu, ale już zaczyna chodzić.

Wiele placów jest tu do sprzedania, a raczej części gór, bo równego tu niewiele, jutro dzień Objawienia Niepokalanej w Lourdes myślę zadecydować wybór.


"1" Początkowo były plany posłania go na teologię do Tokio - por. Pisma OMK II, 278.

"2" Por. Pisma OMK II, 271 i 278.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA