MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Cztery karty: pierwsza, druga, czwarta jednostr. trzecia dwustr. zapis.

Nagasaki, 4 I 1931

PS 2 Ponieważ br. Damian "po raz pierwszy" oficjalny list - zamiast misjonarzującego w szpitalu br. Mieczysława - pisze, więc i nieoficjalnie zaczyna i sporo niedokładności, ale puszczam niech jedzie, bo dawnośmy nie pisali stosunkowo.

Nawał pracy, wrażeń, no i pewne niedomaganie zdrowia uciszyło nieco pisanie, choć od Was tymczasem wpłynęły listy z 4, 10, 13 i 15 grudnia i korekta o o. Alfonsie. - "Pchnąłem też telegram 3 o fotografię pogrzebu o. Alfonsa celem napisania o tym w "Rycerzu" japońskim, "boć i japońscy ozytelnicy to też jedna z nami rodzina. - Spodziewam się i fotografii samego o. Alfonsa, by zrobić klisze.

Cześć Niepokalanej za wszystko.

Już tam zapewne i o. Justyn (tak coś słyszałem) piórem obraca 4 - niechaj i nim Niepokalana kieruje.

Przeglądam ponownie listy, by odpowiedzieć na pytania lub zapytać:

300 dolarów miesięcznie wystarczy. Tylko obecnie nie wiem, czy warunki pozwolą na nadzwyczajne inwestycje, tj. czy czytelnicy sypną np.: aż na nową większą maszynę? lub spinaczkę, lub falcówkę, albo na to wszystko? A może i umożliwią nam zdobycie miejsca stalszego, tj. placu, byśmy się mogli w Niepokalanowie rozbudować "po naszemu". Mam na oku obecnie miejsce dotykające bezpośrednio stoku zalesionej góry z jednej, a miasta z drugiej strony. Ma kosztować 8 500 jenów, tj. około 40 000 zł. Ale nie wiem - co najważniejsze - jak Niepokalana sobie życzy? - Ale na pierwszym miejscu niech będzie polski Niepokalanów. Dlatego prosiłem o wskazanie obrotu i zadłużenia przy miesięcznych zamknięciach, by wiedzieć, jak się orientować. - Przy końcu miesiąca księga kasowa już to głośno powie.

W listopadowym "Commentarium" o misji było 5, tylko gdyby bez nazwisk, toby może i lepiej było, była też nieścisłość, bo Myahora maszyn i papieru nie sprawił; cały jednak artykuł tchnął gorącą miłością ku Niepokalanej i jasnym poznaniem i wyznaniem naszych celów, tj. celów M.I. Kto kocha Niepokalaną, mógł się nim zapalić.

S. Aleksandrze 6 za komżę podziękuje się.

Pieniądze 15 dolarów od warszawskich tercjarek (w liście) przyjechały szczęśliwie.

Cześć jak największa Niepokalanej, że raczy sama swoim Niepokalanowem się opiekować i kierować tak w Polsce, jak i w Japonii... i tak będzie i w innych krajach.

Wkrótce znowu coś skrybnę.

"Memento"

br. Maksymilian

Do sekretarza pretensje:

"Additiones" dla prowincji Polski 7 jeszcze nie nadeszły.

Oczekujemy też "Rycerza" styczniowego dziś 6 I) zapewne już pędzi przez Azję.

Również spodziewamy się z dnia na dzień korekty luto wego czyli "wieści z naszej Agencji Prasowej" 8.


"1" Dane z listu br. kleryka Damiana Eberla.

"2" Dopisek do listu br. kleryka Damiana Eberla.

"3" Telegram nie zachował się.

"4" Oprócz dyrekcji Małego Seminarium Misyjnego, o. Justyn Nazim objął redakcję RN, natomiast o. Florian Koziura został przełożonym Niepokalanowa.

"5" Autor (nie podpisany) artykułu pt. "Nostra Missio in Japonia" w Comm. Ord. 27(1930)381 podaje, że "inventus est ... singularis benefactor, dr Myahora, catholicus Iaponensis, qui non tantun machinas typographicas, sed etiam chartam typographicam Fratribus emit". Nie jest to zgodne z prawdą. Wszystkie wydatki pokrywane były za ofiary z Niepokalanowa polskiego.

"6" Była to s. Joanna z Aleksandrowa Kujawskiego (Internat ks.ks. Salezjanów) - zob. "Listy Niepokalanowa do naszej misji w Japonii" ms t. I, 45. OMK przez pomyłkę z nazwy miejscowości utworzył imię osoby.

"7" Dodatek mszalny franciszkański dla prowincji polskiej.

"8" Korekta RN (układ zecerski) służyła dla OMK w Japonii jako źródło wiadomości ze świata katolickiego.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA