MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, ok. 1930

Maryja

Prośba

Kto by mógł i chciał dla miłości Niepokalanej przyczynić się do rozpowszechnienia Jej "Rycerza", przez pomoc w pisaniu adresów, niechaj będzie łaskaw powiadomić nas o tym na załączonej pocztówce, zaznaczając, czy stale czy też od czasu do czasu będzie mógł pisać. Jeżeli stale to mniej więcej ile godzin na tydzień lub miesiąc.

Dla ułatwienia my sami dostarczymy adresy do domu. i po napisaniu po nie się zgłosimy. Niepokalana za ten trud dla Niej podjęty po swojemu nagrodzi. Tym, co już wpisali się do Milicji Niepokalanej, przypominamy przy tej sposobności, że za każdy czyn spełniony dla sprawy Milicji Niepokalanej, a więc też jej organu "Rycerza Niepokalanej", zyskują 100 dni odpustu.

Administracja "Rycerza Niepokalanej" 2


"1" Już w roku 1930 (31 VIII itd.) przychodzą chętni z Nagasaki, by pisać adresy japońskie dla RN. Sądzimy, że działo się to na skutek apelów OMK - zob. Pisma OMK V, 868 C.

"2" Wprawdzie w miejscu podpisu figuruje administracja RN, jednak prośba jest niezawodnie dziełem OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA