MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 28 XII 1930

$o Maryja!

Drogi Bracie i Wszyscy, którzy Niepokalaną tak kochacie!

Nie pisuję często, bo - prawda - ważniejszą rzeczą jest pracować dla Niepokalanej, jak o tej pracy pisać, a tu pracy tak dużo!... 90 000 000 pogan a z tego tylko około 100 000 katolików: 2 co za ogrom pracy !!!... - Jak się wyświęcicie, to pomożecie.

Dwa manualiki 3 przyjechały, a i kilka jeszcze (4-6) by się zdało, to bym posłał tym księżom, co umieją po włosku (między nimi i Japończycy, którzy ukończyli "Propagandę").

I kupka "Manuale Christianorum" 4 przygoniła od Was: "Bóg zapłać" przez Niepokalaną. - Dziś też czytałem w "L"Osservatore Romano" z 7 grudnia recenzję manualika bardzo ładną.

Chcecie coś z nowych wiadomości? - Dobrze. Otrzymujemy już - dzięki Niepokalanej - listy o takiej treści: "chcę zostać katoliczką, ale rodzice nie pozwalają", "pragnę zostać katolikiem, proszę mi wskazać kapłana katolickiego w mojej okolicy" (są tu miasta o 100 000 mieszkańców, gdzie nie ma księdza, jak słyszałem), "chcę zostać katoliczką, ale nie znam dobrze religii katolickiej, proszę mnie pouczyć", a osobiście mówi młodzieniec 19-letni poganin: "ja czytam "Rycerza", więc chcę zostać katolikiem" itp. - jakie to zachęcające, prawda? - A najtęższym tłumaczem "Rycerza" jest obecnie Japończyk, profesor, protestant 5, który ostatnio powiedział: "zdaje mi się, że przyszedł już czas, bym został katolikiem". - I podobne wypadki.

Módlcie się, by Niepokalana jak najprędzej zdobyła serca wszystkich Japończyków, no i wszystkich na całym świecie, bo to jest przecież cel M.I.

Jaki jest adres dawniejszego o. rektora 6? Roboty mam ogromnie dużo i podołać wszystkiemu jak należy nie sposób.

Wasz w Niepokalanej współrycerz i współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Bardzo bym prosił o adresy naszych konwentów w Ameryce z podaniem imienia przełożonego - to może zapukam o ofiarkę.

Tanti saluti cordialissimi al P. Rettore 7 e "Buon Capo d"anno" fr. Massimiliano 8.


"1" Kleryk franciszkański Maciej Biedrzycki z prowincji polonijnej w USA studiował w Rzymie i był prezesem Koła MI.

"2" Zob. Pisma OMK II, 227 przyp. 2.

"3" Zob. Pisma OMK II, 255 przyp. 3.

"4" Manuale Christianorum, wyd. 2 w Rzymie 1935 r., zawierało Nowy Testanent, Vademecum kleryków i "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis.

"5" prof. Yamaki

"6" o. rektora Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie w latach 1928-1930 Francesco Bonfantego.

"7" W latach 1930-1936 rektorem Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie był o. Józef Abate, kolega OMK ze studiów w Rzymie.

"8" Moc najserdeczniejszych pozdrowień dla O. Rektora i życzenia "Szczęśliwego Nowego Roku" br. Maksymilian.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA