MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Cztery karty: trzy jednostr., czwarta dwustr. zapis.

Nagasaki a, 27 XII 1930

$o Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

W sprawie umieszczenia kleryków na teologii otrzymałem z Seminarium z Tokio co następuje: wyjątkowo mogą przyjąć dwóch lub trzech najwyżej. Ci będą się stosować do ogólnego regulaminu. Rok szkolny zaczyna się - jak w całej Japonii - w kwietniu. Teologia trwa 4 lata (i to też jest warunkiem, by całe 4 lata zrobili). - Na filozofię tam przyjąć nie mogą, bo w dużej części jest ona po japońsku. Płacić się ma 30 jenów miesięcznie, a może i coś więcej na rok przyszły szkolny.

Zaznacza też rektor Kolegium (Seminarium), że Bernardyni kanadyjscy też słać będą swoich kleryków, ale ci nie będą pensjonariuszami Kolegium, gdyż Bernardyni zakładają dom w Tokio.

Zdaje mi się, że dla naszej pracy pod jakimkolwiek pozorem trzeba by i w Tokio (jako w stolicy) placówkę mieć 1, a sprawa kleryków byłaby niezłą okazją. Tylko o ojców by chodziło, by tam jakiś ojciec osiadł też. Wtedy moglibyśmy kleryków bez ograniczenia kształcić tutaj w Japonii. - Ale może o to trudniej.

W Nagasaki będzie od kwietnia drugi rok filozofii, a na teologię klerycy Japończycy pojadą zdaje się do Tokio.

Ciąg dalszy 1 stycznia 1931

Ponieważ kwiecień nie tak daleki, przeto poprosiłbym o jak najprędsze zawiadomienie, ilu na początek teologii przyjedzie, gdyż muszę wcześniej powiadomić Seminarium w Tokio, czy my zajmiemy miejsca ofiarowane nam do dyspozycji; inaczej bowiem może innych będą chcieli przyjąć. - Oby przyjechali nasi!!!... gotowi wyniszczyć się i umrzeć dla Niepokalanej, a może by pobyli trochę w Niepokalanowie przed wyjazdem, by mieli o nim pojęcie. W stolicy mogliby nawiązać wiele kontaktów potrzebnych do większego rozmachu naszej misji - no i po 4 latach "upieczeni".

Spodziewam się, że chyba o. Metody tę trójkę 2 odwiezie tutaj i to wnet, by do kwietnia i dojechać i rozejrzeć się, przyzwyczaić i do Tokio podążyć mogli, - Zresztą niech Niepokalana dowolnie kieruje.

Z Niepokalanowa ślą tu wieści pocieszające - cześć Niepokalanej.

Co do przejazdu chciałbym dodać, że gdy jedzie mniej niż czterech jest trochę kłopotu, bo przedział przez Bolszewię składa się z czterech miejsc; więc trzeba być przygotowanym (jeśli jest mniej), że dodadzą kogo innego: mężczyznę czy niewiastę i to na dzień i noc, przy tym mogą być to ludzie różni. Trzeba się więc bardzo potem krępować. A w czwórkę to zamyka się drzwi i można modlić się i rozmyśkać i podział dnia zakonny przez te 8 dni zachować. Gdym jechał do Polski miałem za towarzyszy młode małżeństwo, które tak się zachowywało, że stale potem byłem na korytarzu. - Gdy jest więcej jak czterech, to już mniej szkodzi, bo mają kajutę (przedział) całą do dyspozycji, gdzie się mogą zbierać podczas dnia.

Br. Mieczysław wciąż w szpitalu. Lekarze nie chcą rozpocząć operacji dopokąd gorączka całkiem nie opadnie i taki stan bezgorączkowy potrwa tydzień. Teraz jednak od czasu do czasu pokazuje się to 1 kreska to dwie ponad 37. Drobne to, ale podobno przeszkadza. Koszt szpitala wynosi 3 jeny dziennie. Tutejsi chrześcijanie bardzo się nim opiekują i sprawiają europejskie pożywienie. Co dzień też jesteśmy u niego, a co rano ja noszę Komunię św.

Poganie popisali o nas 4 strony drobnym drukiem, ale przychylnie i już przyszło zamówienie na "Rycerza" powołujące się na tamten artykuł 3. - Z "twierdzy buddyzmu" Sikoku 4 przyszedł też firmowy list z prośbą o "Rycerza". - Nasz profesor Yamaki, Japończyk protestant, co tęgo tłumaczy (z włoskiego) dla "Rycerza" i najwięcej, choć sam jest protestantem, powiedział ostatnio, iż sądzi, że już nadszedł czas, by został katolikiem. - Zagląda też do mnie teraz na "konwersację" niemiecką profesor medycyny tutejszego uniwersytetu 5 i ofiarował się też tłumaczyć dla "Rycerza" (z niemieckiego) i powiedział ostatnio, że mało zna, niestety, katolicyzm, ale postara się go poznać. Dwaj zaś poganie, co pomagali w drukarni, też się uczą już katechizmu, aby się ochrzcić 6. - Cześć Niepokalanej za wszystko. Tylko modlitwy trzeba o łaskę dla nich.

Oczekuję bardzo na odpowiedź w sprawie domu, gdyż z końcem stycznia muszę naszemu gospodarzowi dać odpowiedź. Nie wiem też, jak czytelnicy zareagowali na mój list otwarty w "Rycerzu" 7 - Niech Niepokalana Sama wszystkim rządzi.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo dla mnie i "dzieci".

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS W Nagasaki tylko drugi rok filozofii będzie i też od kwietnia. Ilu tu przyjedzie na filozofię? a ilu na teologię?


"1" Placówka franciszkańska w Tokio powstała w 1949.

"2" Trójkę stanowili: klerycy Aleksy Tabaka i Ludwik Kuszel oraz br. Romuald Mroziński.

"3" W jakim piśmie ukazał się artykuł - trudno ustalić. W korespondencji z Japonii jest w tym czasie kilkumiesięczna luka.

"4" Sikoku - wyspa w Japonii.

"5" dr med. Pauro Nagai, późniejszy konwertyta

"6" Jeden z nich to Amaki, drugi Tanizaki; por. Pisma OMK II, 343 przyp. 1. i 347 przyp. 2 oraz list br. kleryka Mieczysława Mirochny z 5 IV 1931 - zob. "Listy naszych misjonarzy z Japonii" t. I, 1930-1939, s. 118.

"7" Zob. Pisma OMK II, 251. Brak dokładniejszych danych, jaka była reakcja czytelników RN na list misyjny OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA