MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty dwustr. zapis.

Nagasaki, 10 XII 1930

$o Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Piszę, co mi pod pióro wpadnie. Telegram 1 ... z Niepokalanowa otrzymaliśmy... Po pierwszym jednak wrażeniu spokój wstępował do serca, bo to przecież na Niepokalane Poczęcie. Po prostu: Ona go 2 zabrała, jak przed laty czterema a br. Alberta 3.

W sam dzień Niepokalanego Poczęcia odśpiewałem Mszę św. za niego, ale w białym kolorze, bo inaczej nie było można. Nazajutrz jeszcze jedna Msza św., a bracia i klerycy też odprawili suffragia jak za "in eodem conventu" 4, bo my tu przecież nie jesteśmy innym niezależnym konwentem od Niepokalanowa, ale jednym i tym samym domem zakonnym.

I myśleliśmy, co tam teraz będzie, i modliliśmy się wspólnie, by Niepokalana sama raczyła pokierować losami swego Niepokalanowa polskiego, matki innych Niepokalanowów. - I napisałem o. Florianowi stron 8, by strzegł celu Niepokalanowa; sprawy Niepokalanej i jego charakteru: ubóstwa, bo są w Prowincji, którzy nie ze złej woli, ale dla większego dobra Prowincji pragnęliby zatrzeć różnice pomiędzy Niepokalanowem a innymi konwentami, oczywiście gorliwymi, a tymczasem Niepokalanów ze swoim obszernym celem podbicia całego świata Niepokalanej podpada pod rozdział XII reguły 5 i, pod groźbą stracenia racji bytu i sprzeniewierzenia się swemu ideałowi, nie może zmienić celu, którym jest wykonanie celu M.I. - Ani też charakteru jego: ubóstwa św. tykać nie można, bo tylko i jedynie w tym ściśle franciszkańskim charakterze może się mierzyć z pełnymi trzosami sługusów szatana, tylko bezdenna kasa Opatrzności Bożej może pokryć olbrzymie koszty walki o zdobycie całego świata dla Niepokalanej.

Alem się za daleko rozpędził. W Japonii dzięki Niepokalanej - "Rycerz" coraz głębsze zapuszcza korzenie i już zaczynają się wyraźne wypadki nawróceń z pogaństwa. - Cześć Niepokalanej.

Odczuwam jednak jeszcze niedostateczny kontakt z Niepokalanowem, tak że nie wiem, jaka jest jego możność w stosunku do Japonii, dlatego też pisałem po prostu o miesięczne dane kasowe z zaznaczeniem zadłużenia inwestycyjnego i konsumpcyjnego, bym mógł odpowiednio się regulować. Wciąż mi się zdaje, że tylko ścisłe zjednoczenie administracyjne wszystkich istniejących (i przyszłych) Niepokalanowów może dać tężyznę akcji i pozwolić jej na planowość (jak Lwów w stosunku do Czyszek) - może to tylko tak mnie po głowie chodzi... Zresztą niech Niepokalana sama pokieruje wszystkimi sprawami.

Dzielnie nam pomaga w tłumaczeniu na japońskie profesor Yamaki, Japończyk, protestant-metodysta, a nawet rej wodzący pomiędzy pastorami. Dziś otrzymałem od niego pocztówkę z takimi zwrotami między innymi: "Ja jeszcze nie jestem nawrócony na katolicyzm, ale sądzę, że jestem członkiem rodziny św. Franciszka przez uczucie"... - Również pomaga nam też drugi protestant Tagita Koya, a nawet przy nas zamieszkuje, chociaż często jest w rozjazdach.

Zgłosił się znowu aspirant Michał Sato Shigeo. Złożył on już papiery, ale brakuje mu jeszcze świadectwa lekarskiego. Spodziewamy się go w tych dniach. Byle znowu jaka przeszkoda nie zaszła jak przy poprzednio zgłaszających się. Zdaje się, że ma on prawdziwe powołanie. Jest krawcem; trochę kuleje, ale to lepiej, bo nie wezmą do wojska; urodzony w 1913 roku.

Z Krakowa pisali klerycy (list podróżował długo morzem), że ci, co pokończyli ósmą, zaczęli od. razu teologię, bo już we Lwowie polizali filozofii. I br. Damian ósmą podobno ukończył. Czy postarać się, by i on od wakacji mógł po teologię sięgnąć?

Poprosiłbym o łaskawe poinformowanie. z jakim poziomem studiów wybiorą się tutaj klerycy, bym mógł zawczasu zapewnić im dalsze kształcenie się. W Nagasaki bowiem będzie tylko drugi rok filozofii (tak przynajmniej słyszałem dotąd), więc trzeba by postarać się zawczasu w razie potrzeby i zapewnić gdzie indziej. Już napisałem w tej sprawie do Salezjanów mających studia na tejże wyspie 6 (przywieźli sobie z Włoch siedmiu kleryków), a i w Tokio mam znajomość z rektorem Seminarium 7, gdzie już zawsze trafić można z nauką, bo Seminarium duże.

Kończę, bo już i dziesiąta wieczór minęła, z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - A co tam teraz słychać z Niepokalanowem?

Klerycy wysłali drugi list do kleryków lwowskich.

Załączam lichą ale fotografię moich "filozofów" 8.

PS - I "Szczęśliwego Nowego Roku" i "Wesołych Świąt".

Niepokalanów przesłał nam szopkę; będziemy mieli przed czym kolędować po polsku.


"1" Zob. Pisma OMK II, 263 przyp. 1.

"2" o. Alfonsa Kolbego

"3" Zob. Pisma OMK II, 263 przyp. 3.

"4" jak za zmarłego w tym samym klasztorze

"5" Zob. Pisma OMK II, 263 przyp. 6.

"6" Na wyspie Kiusiu księża Salezjanie mieli od 1929 studium filozofii p.w. Najsw. Serca Jezusowego - Don Bosco Shingakuin, adres: Miyazaki-shi, Minami Hiroshima dori, 3 chome. W 1934 było 9 studentów.

"7" W 1934 rektorem Wyższego Seminarium regionalnego w Tokio był ks. Sauveur Candau ("L"Eglise Catholique dans l"Empire Japonais 1935", 18). Jak wynika z dziennika korespondencji OMK za rok 1930, ks. Candau kierował Seminarium już w 1930 r.

"8" Zob. Pisma OMK II, 263 przyp. 15.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA