MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki a, 28 XI 1930

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Cześć Niepokalanej!!!... wczoraj indult 1 otrzymaliśmy w liście wraz z papierami z prowincjałatu 2.

Za życzenia, które N. O. Prowincjał w liście wyraził, niech Niepokalana hojnie nagrodzi; bardzośmy się wszyscy nimi ucieszyli.

Klerycy, byleby szczerze kochali Niepokalaną i święte Ubóstwo franciszkańskie, to chociaż niezdrowi, będą bardzo pożyteczni.

Biskupa 3 w tej chwili nie ma; często bardzo jest w rozjazdach. Na ogół odnosi się bardzo przychylnie, ale liścik do niego może by ten węzeł bardziej zacieśnił.

O. Metody niechajby więc poważnie zabrał się do nauki języka angielskiego, gdyż ten język bardzo tu przydatny i najlepsze podręczniki japońskiego są po angielsku.

Niedawno posłałem list w odpowiedzi na list O. Prowincjała z 29 X 19350 4.

"Benedicite"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Bracia klerycy 5 otrzymali niedawno list od kleryków lwowskich w odpowiedzi na list, który tam posłali zaraz po przyjeździe do Nagasaki. Teraz przygotowują drugi.

Zwiedzał nasze urządzenia starszy ksiądz Japończyk 6 nie tak dawno i powiedział: "Wy jesteście prawdziwymi franciszkaninami, w praktyce". - Niedaleko mamy Bernardynów, którzy od dawniej jako Franciszkanie są znani w Japonii 7. - Podziękować Niepokalanej i św. O. Franciszkowi.

Ponieważ zauważyłem, że i klerycy świeccy nie zawsze tu noszą kołnierze, zarzuciliśmy, zaraz po przyjeździe z Polski z klerykami, obojczyki - i tak trochę mniej elegancko, a więcej Franciszkowo. I to się już utarło.


"1" Tj. dokument kanonicznej erekcji domu zakonnego w Nagasaki. Dokument nosi datę 28 X 1930. Por. Pisma OMK II, 254 przyp. 3.

"2" Nominacja OMK przez prowincjała o. Kornela Czupryna na przełożonego misji, tj. klasztoru w Nagasaki; zob. Pisma OMK V, 268 C.

"3" Zob. Pisma OMK II, 243 przyp. 7.

"4" Zob. Pisma OMK II, 260.

"5" Zob. Pisma OMK II, 260 przyp. 7.

"6" Był to ks. Ariyasu - zob. Pisma OMK V, 268 C.

"7" Zob. Pisma OMK II, 231 przyp. 5.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA