MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Pięć kart jednostr. zapis.

Niepokalanów japoński
Nagasaki, 12 XI 1930

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Nie czekając na odpowiedź na mój list z 25 X 1 bo nieprędko jeszcze taki szmat drogi przegoni, ślę ten list, bo... bo chociaż dziś już miesiąc upływa od telegramu o ""beneplacitum apostolicum" 2, to jeszcze dotychczas dokument tu nie doszedł i mimo deszczów jesiennych i wichrów chłodnych musimy po medytacji w naszej skromnej kapliczce domowej, piąć się pod górę codziennie, a nawet wspinać po 60 coś schodach do kościoła parafialnego ze Mszą św., a nasz ołtarzyk czeka na... beneplacitum, dokument. - Być może, że zanim ten list do Lwowa się dostanie już i "beneplacitum" tu będzie, ale piszę, co przeżywamy, no i moje płuca wolałyby może kryć się przed zmianami pogody.

Telegrafowałem, że grozi utrata placówki 3, a tego nie wyjaśniłem w ostatnim liście. Otóż, gdym się wybrał do Tokio, wyczułem, że stolica sobie nas nie życzy, albo może uważa za jakichś trochę awanturników, którzy bez pozwolenia Rzymu tu przybyli. I tak delegat apostolski 4 po prostu przyznał, że gdyby się jego zapytali o zdanie z Rzymu, dałby odpowiedź odmowną, a nawet pytał, co już mamy, z widocznym zamiarem zorientowania się, jak to łatwo nas będzie wysadzić. Po rozmowie jednak okazał się przychylny, tylko wyczuwałem, że jest pod wpływem arcybiskupa 5 (z tym się nie widziałem, bo wyjechał z Tokio) albo i innych, bo polecił mi być w pewnych miejscach i donieść mu potem, jakie odniosłem wrażenie. Jednym słowem, wyczułem tam prąd przeciwny i wtedy lepiej zrozumiałem zmiany w naszym biskupie 6, gdy z Tokio wracał.

Po głowie mi zaczyna chodzić - internat od wakacji. Niewielka to tu trudność. Na miejscu mamy dobrze postawioną szkołę prowadzoną przez Braci Marianistów a, a do wynajęcia obok naszego stoją jeszcze aż 3 domy w jednym z naszym ogrodzeniu. Czy przygotowywać?

Co do nazwy mamy tu poważny kłopot, gdyż zastaliśmy w Japonii OO. Bernardynów, którzy tu nazywają się Franciszkanami, toteż ludzie nas z nimi mieszają. Nazywano nas w Anglii "Bracia Popielaci", we Francji "Cordeliers", w Austrii "Minoryci". Jak zrobić w Japonii? Może Bracia Mniejsi od Niepokalanej, jak św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bo ta nazwa najbardziej może odpowiadałaby naszemu charakterowi pracy.

Poprosiłbym więc o łaskawe odpowiedzi na te kilka spraw.

Z prośbą o seraficzne błogosławieństwo dla "całej rodziny"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Szczegóły posyła br. Mieczysław (oficjalnie) co 15 dni do Niepokalanowa, więc ich nie piszę, bo opowiadania byłoby bardzo dużo, a tu i roboty moc.

Przy pomocy Niepokalanej na listopad drukujemy 20.000, a na grudzień może 25.000, bo Japończycy bardzo chętnie "Rycerza" czytają.

"Tota Pulchra" 7. "Litanii" i "Sancte Pater" 8 nie mówimy, bo mięsa nie używamy. - Dobrze tak?

O. Julian pisał o wiadomości świeże i fotografię do "Pochodni" 9, ale dotąd słaliśmy to "Rycerzowi" i chyba nie wypada inaczej.

Od spania do 10 godzin sam się uwalniam, gdy robota trzeszczy - bo o. Alfonsa tu nie ma. I to chyba dobrze?

Pisał o. Julian, że zapewne tu przyjadą chętni z Prowincji. - Doprawdy, że o ile nie są przejęci duchem Niepokalanej i świętego ubóstwa, to szkoda pieniędzy na bilet, gdyż więcej by tu mogli zepsuć jak dopomóc. Tak mnie się zdaje.


"1" Ostatni zachowany list do o. prowincjała K. Czupryka nosi datę 29 X 1930.

"2" Zob. Pisma OMK II, 254 przyp. 3.

"3" Telegram nie zachował się.

"4" Delegatem apostolskim na Japonię z siedzibą w Tokio był bp Mario Giardini.

"5" Arobp Jean Alexis Chambon z Paryskich Misji Zagranicznych, rządził archidiecezją tokijską 1927-1938.

"6" bp Yanuario Hayasaka z Nagasaki

"7" "Tota pulchra" - antyfona maryjna ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, praktykowana w zakonie św. Franciszka.

"8" "Salve, Sancte Pater" - antyfona ku czci św. Franciszka z Asyżu.

"9" "Pochodnia Seraficka" - miesięczniki organ III Zakonu franciszkańskiego w Polsce. Ukazywał się 1926-1950.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA