MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Nagasaki, 22 X 1930

Drogi Bracie!

Powiedz mi, kiedy kończy się moje pozwolenie na czytanie książek zakazanych 1, bo takie pozwolenie jest "personale" 2, biskup tutejszy "generalem facultatem permittendi" 3 nie ma, a ja zapomniałem datę reskryptu ordynariatu. A że mi trzeba, to jasne.

Czy nuncjusz już Niepokalanów oglądnął? 4

Ma on podobno dużą słabość do nas, bo go jeden z ojców wychował; wspominał ponoć o tym naszym w Łagiewnikach.

Memento

Twój
br. Maksymilian M-a Kolbe

Dotąd intencje mszalne nie doszły.


"1" Dekret św. Oficjum nosi datę 30 XI 1921. Zezwalał on na czytanie przez OMK książek zakazanych jako profesorowi teologii i prawa kanonicznego. Nowy dekret z dnia 29 XI 1930 zezwala na czytanie książek zakazanych OMK jako profesorowi filozofii.

"2" osobiste

"3" ogólnej władzy pozwalania

"4" Arcbp francesco Marmaggi, późniejszy kardynał, nuncjusz apostolski w Polsce 1928-1936, odwiedził Niepokalanów 17 VI 1932.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA