MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. Druk: ze znacznymi zmianami RN 9(1930) 337-338

Nagasaki, 2 IX 1930 1

Drogi Bracie!

Przesyłam nieco materiału 2; może się przyda do "Rycerza".

Tutaj już zastałem braci szanghajakich 3. Konsulat otrzymawszy telegram z Ministerstwa wydał br. Sewerynowi paszport, ale tylko na pół roku. Podobno jednak jego metryka z Odessy leży w starostwie 4. Sam on w tej sprawie napisze.

Mieliśmy tu kłopotu moc, ale Niepokalana łamie jeden po drugim. Gdym przyjechał, zastałem rękopis sierpniowego "Rycerza" nie tknięty, a nawet podobno tak już księża miejscowi liczyli się za zwinięciem tutejszej placówki, że dopiero po moim telegramie, że powracam 5, przyłożyli ręki do numeru lipcowego, który - dzięki Niepokalanej - już cały wykonany został u nas, gdyż zastałem tu kupiony wcale tęgi nóż za 460 jenów. Wobec tego, że dopiero co rozesłany lipiec, a w tłumaczeniu "na gwałt" sierpień, przy tym zaś dziś już 2 września, numer sierpniowy wyjdzie za sierpień i wrzesień.

Policja kazała nam zapłacić 500 jenów za prawo wydawania "Rycerza". Jest to prawnie wymagana kaucja od tych, którzy wydają wiadomości bieżące, a ponieważ zdaniem policji nasz "Rycerz" jest za duży, by mógł nazywać się dodatkiem do miejscowego pisma 6, a więc musi wychodzić oddzielnie niezależnie, no i zapłacić niezależnie. Ale jakoś Niepokalana tak sprawy ułożyła, wkrótce potem w rozmowie komisarz policji uznał, że to co drukujemy, nie są wiadomościami "bieżącymi", a jeśliby się takowe wkradły, to nam powie. Cześć Niepokalanej, bo 500 jenów to przecież około 2 250 zł.

Wyrabiamy sobie czeki, no i ryczałt ma być.

Tymczasem poczciwy doktor Japończyk 7 przesłał nam 4 krzesła plecione i stół okrągły, a wczoraj jeszcze dodał leżak. Zyskał on już mnóstwo czytelników, a i teraz wybierając się w podróż do Tokio przez Osakę, Kioto itd., chce wszędzie po drodze szerzyć "Rycerza".

Kończę, bo wieczorem zaczynany rekolekcje, więc wszystkie sprawy i spraweczki trzeba by jako tako pokończyć.

Klerycy 8 uczą się tęgo japońszczyzny. Polecam się bardzo modlitwom, bo tego tutaj najbardziej nam teraz trzeba.

Twój brat
br. Maksymilian

PS - Jak tam kłopoty długowe? Topnieją?

O. Florian nie zapomniał załączyć do paczki maszynki do pisania?

A jeszcze: na paczkę z książkami tęgo czekam, boć tu biblioteki nie ma. No i za "La Croix" 9 okrutnie wzdycham.

Wiesz co: przeglądnij po trochu codziennie książeczka bł. Grigniona de Montfort: "O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" 10, bo to naprawdę "nasza" rzecz.


"1" Kok ustalono na podstawie treści listu.

"2" Prawdopodobnie list z dnia 31 VIII 1930 - zob. Pisma OMK II, 244 - zamieszczony następnie w RN.

"3" Byli to bracia: Seweryn Dagis i Zygmunt Król.

"4" tzn. w starostwie sochaczewskim

"5" Zob. Pisma OMK II, 243 przyp. 6.

"6" do miejscowego pisma diecezjalnego

"7" Kaneko

"8" Zob. Pisma OMK II, 240 przyp. 5.

"9" "La Croix" - francuski dziennik informacyjny, ukazujący się od 1883 - zob. Enc. Cat. Vatic. II 1000.

"10" Księgarnia św. Wojciecha 1927.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA