MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 2 IX 1930

Najdroższa Mamo!

Nie odwiedziłem przed wyjazdem, "bo byłbym musiał może później wyjechać, a misje pilniejsze.

Niepokalana przeprowadziła nas szczęśliwie (zabrałem ze sobą dwóch kleryków 1) i po 12 dniach jazdy dniem i nocą pociągiem, a kilka tylko godzin okrętem, dostaliśmy się do Nagasaki. Na stacji oczekiwali już bracia i ci z Japonii i ci z Szanghaju 2, gdyż ze względu na brak ojców i niepokoje w Chinach musieliśmy sprawę "Rycerza" chińskiego na później odłożyć.

"Potrzebujemy bardzo i przede wszystkim modlitwy, by praca nasza tutaj była owocna. Tyle dusz!! nie zna jeszcze Pana Jezusa i Niepokalanej; a tymczasem protestanci uwijają się bardzo. W takim mieście koreańskim Pusanie zastaliśmy sześć kościołów protestanckich, a ani jednego katolickiego 3, chociaż to wielkie miasto; więc bez Mszy św. i Komunii św. musieliśmy zabrać się do śniadania. A jednak te ludy nie są złe. Pytają nas, co znaczy koronka, którą mamy u pasa? Co oznacza krzyż u koronki? Kto Pana Jezusa ukrzyżował? Jaka jest różnica pomiędzy religią katolicką a protestantyzmem itp. Tylko wielka szkoda, że tak jeszcze mało umiemy po japońsku. Ale niech Niepokalana wszystkim dowoli kieruje.

Z prośbą o modlitwę

wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe 4


"1" Byli to klerycy: br. Mieczysław Mirochna i br. Damian Eberl.

"2" Zob. Pisma OMK II, 243 przyp. 3.

"3" Nie jest pewne, czy rzeczywiście nie było ładnego kościoła katolickiego w Pusanie, gdyż inni misjonarze franciszkańscy, którzy byli tam w maju 1932 (o. Konstanty Onoszko z braćmi), zostali zaprowadzeni do kościoła katolickiego - zob. list br. Grzegorza Sirego z 31 V 1932 w zbiorze "Listy naszych misjonarzy z Japonii". Pod koniec 1934 istniało w Pusanie 17 stacji misyjnych, których rektorem był ks. Joseph Bulteau rezydujący w: Fusan-chin, Tenshudo "L"Eglise Catholique dans L"Empire Japonais 1935", Sapporo b.r. 109.

"4" Stempel pocztowy nieczytelny.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA