MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 31 VIII 1930

Jezus Maryja Józef Francizek

Nagasaki, 31 VIII 1930

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Niepokalana szczęśliwie doprowadziła nas do celu, chociaż w pewnej chwili w drodze zdawało się, że będzie inaczej 1 (szczegóły obszerniej przy sposobności ustnie). Zaraz też wysłałem telegram: ""Przyjechaliśmy" 2.

Bracia wyszli po nas na stację kolejową we czterech 3, bo i ci z Szanghaju już są, w Nagasaki. Dzięki Niepokalanej starania poczynione przeze mnie w Warszawie osobiście okazały się skuteczne. Ministerstwo wysłało telegraficzne polecenie wydania paszportu br. Sewerynowi i konsulat go wydał. Otrzymali też tegoż dnia telegram ode mnie z Warszawy, by jechać do Nagasaki.

Jednak sprawa "zwinięcia" prokury jeszcze przez to nie będzie załatwiona, bo została ona "otwarta" na podstawie listu O. Generała 4, który okazałem biskupowi Szanghaju 5. Napiszę więc do biskupa Szanghaju, iż na razie z powodu niemożliwości wykonania warunków (zażądał 2 księży na stałe) sprawa uległa "zawieszeniu" i bracia zostali "tymczasowo" wycofani. Co prawda i szkoda tej placówki, bo administrację "Rycerza" tam prowadzić jest nam wolno. A może z czasem w Nagasaki da się "Rycerza" chińskiego wydawać, a tam administrację ogólnochińską prowadzić?... Niech Niepokalana pokieruje. - Komunikacja Nagasaki-Szanghaj wyjątkowo świetna (rapid-exprees okręt). W Nagasaki dowiedziałem się, że księża wycofywali się coraz bardziej od współpracy po moim odjeździe, licząc się z możliwością zwinięcia tej placówki; dopiero telegram, który do biskupa wysłałem po kapitale, że powracam 6, ożywił sprawę i spowodował wydanie numeru na lipiec. Numer na sierpień, mimo że rękopis dawno już był nadszedł, jeszcze nie był tknięty, a ja przyjechałem z gotowym rękopisem na wrzesień i już dziś koniec sierpnia. Wobec czego może jeden numer wyjdzie za dwa miesiące "sierpień-wrzesień". - Zresztą, cześć Niepokalanej, już bracia zdołali kupić i nóż (maszynę do krajania) za 460 jenów i numer na lipiec wydrukować i obrobić w naszej drukarni. - Cześć Niepokalanej!

Biskupa nie zastałem. Gdy powrócił, dziwił się, że tak prędko pokazałem się w Nagasaki, mówił, że przychylnie załatwił sprawę pozwolenia na klasztor 7 i chętnie przyjął do wiadomości, że klerycy będą się uczyć w seminarium.

Niepokalana tak sprawia, że władze policyjne nabierają do nas zaufania powoli? więc i może łatwiej będzie pokonywać trudności. Nie będą nas mieszać z Rosjanami.

Widzę w kalendarzu, że dnia l6 września przypada św. Kornela, a list ten do tego dnia podróżował będzie, więc my wszyscy składamy serdeczne życzenia N.O. Prowincjałowi jak najdoskonalszego spełnienia we wszystkim Woli Niepokalanej.

Benedicite

br. Maksymilian M-a 8


"1" Nie wiadomo, jakie to były trudności.

"2" Telegram nie zachował się.

"3" Bracia: Zeno Żebrowskl, Hilary Łysakowski, Seweryn Dagis i Zygmunt Król. Dwaj ostatni przebywali przedtem w Szanghaju.

"4" o. Alfonso Orlich (Orlini)

"5" bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée

"6" Telegram wysłany do biskupa Yanuario Hayasaka nie zachował się.

"7" Bp w Nagasaki Y. Hayasaka pismem z 14 VIII 1930 wyraził zgodę na założenie klasztoru w swej diecezji pod warunkiem uzyskania zezwolenia Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

"8" Poniżej podpisu OMK złożyli swój podpis kolejno: br. Mieczysław M-a, br. Damian M-a, br. Zenon, br. Hilary M-a, br. Seweryn M-a i br. Zygmunt M-a

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA