MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Lwów 8, 24 VII 1930

Telegram 1324

Gwardianem Alfons 1, Japonia ciężko 2. Ora te

Maksymilian


"1" tzn. gwardianem Niepokalanowa

"2" Argumenty przeciwników akcji misyjnej w Japonii - zob. Pisma OMK II,431.
W aktach kapituły prowincjalnej 1930 r. pod dniem 24 lipca czytamy: Sessio IV. ... Ultimo exorta est magna dissensio de missionibus in Iaponia. RPM. Maximilianus Kolbe, qui iam ibi erat et reversus est, quaestionem proposuit qualem relationem habebit ipsa missio et potissimum editio periodici "Rycerz Niepokalanej" cum Provincia Polona.
Venerabile Definitorium dedit responsum: "Provincia Polona desiderat erigere domum Missionis in Iaponia in charactere divulgandi cultum B.M.V. Immaculatae accedente consensu S. Sedis et servatis de iure servandis."


Przekład polski


Sesja IV. ... Na końcu powstał wielki spór o misje w Japonii. Wielebny O. Magister Maksymilian Kolbe, który tam już był i powrócił, postawił pytanie, jaki związek będzie mieć sama misja, a zwłaszcza wydawanie miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", z prowincją polską.
Wielebne Definitorium dało odpowiedź: "Prowincja polska pragnie założyć dom misji w Japonii w charakterze ośrodka rozpowszechniającego cześć NMP Niepokalanej, za zgodą Stolicy Apostolskiej i z zachowaniem przepisów prawnych."

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA