MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN, Jedna karta jednostr. zapis.

Lwów, 23 VII 1930

Ad Reverendissimum Capitulum Provinciale

Expeditio missionaria ex eonventu Niepokalanów circumstantiis in loco examinatis comperit civitatem Nagasaki in Japonia aptam esse ad periodicum "Eques Immaculatae" lingua iaponica edendum, quia:

1. ibi martyres Franciscani sanguinem pro Christo effuderunt;

2. ibi invenitur maximus nucleus christianorum;

3. episcopus est favorabilissimus pro ista actione;

4. periodico incepto catholici et etiam pagani tam libenter eum susceperunt, quod numerus exemplariorum iam ad 11.000 ascendit et etiam typographia comparari brevi potuit.

Inde peto, ut constituatur nostrae provinciae missio in Nagasaki cum speciali fine conversionis paganorum per editionem periodici "Eques Immaculatae".

fr. Maximilianus M. Kolbe

Przekład polski

Lwów, 23 VII 1930

Do Najprzewielebniejszej Kapituły Prowincjalnej

Wyprawa misyjna z konwentu Niepokalanów po zbadania warunków na miejscu doszła do przekonania, że miasto Nagasaki w Japonii nadaje się na ośrodek wydawniczy czasopisma "Rycerz Niepokalanej" w języku japońskim, gdyż"

1. tam męczennicy franciszkańscy przelali krew za Chrystusa 1;

2. tam znajduje się największe skupisko chrześcijan 2;

3. biskup jest dla tej działalności jak najbardziej przychylny 3;

4. gdy miesięcznik zaczął się ukazywać, katolicy a nawet poganie tak go bardzo chętnie przyjęli 4, że nakład podniósł się już do 11.000 egzemplarzy, a nawet w krótkim czasie można było otworzyć drukarnię.

Dlatego proszę o ustanowienie misji naszej prowincji w Nagasaki mającej specjalnie na celu nawracanie pogan przez wydawanie periodyku "Rycerz Niepokalanej".

$p br. Maksymilian M. Kolbe

"1" Zob. Pisma OMK II, 219, przyp. 4.

"2" Zob. Pisma OMK II, 231, przyp. 4.

"3" Zob. Pisma OMK II, 221.

"4" Zob. Pisma OMK II, 231.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA