MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv.) w Tokio.
Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.

Harbin, 23 VI 1930 1

$o M. I.

Drodzy Bracia

W sobotę wieczorem 2 po jedenastej przyjechałem do Harbinu. Na stację po mnie wyszli (bo telegrafowałem, że jadę) ks. proboszcz Ostrowski z ks. wikarym 3. "Przyjęli bardzo gościnnie. Dzisiaj starania o wizę sowiecką i chińską wyjazdową posunęły się tak, że jutro spodziewam się je otrzymać. Trzeba było też fotografii, więc więcej zrobiłem, by i Wam posłać. Pojutrze o godz. 15.55 ruszę. W Moskwie mam być akurat za tydzień od wyjazdu, tj. we środę 4, a w Niepokalanowie około północy w czwartek. W piątek więc lub sobotę spodziewajcie się telegramu i napiszcie zaraz pocieszyć naszych "Japończyków" 5.

Zdaje się, że z Szanghaju przeniesiemy się do Harbinu, i proboszcz zaprasza i biskup (administrator) 6 kontent. Ale módlcie się, by Niepokalana uczyniła, jak zechce, bo i tu trudności są.

Pozdrowienie dla o. Mikołaja 7.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian

Dopisek Piszcie już do Niepokalanowa wprost.


"1" Zob. "Dzienniczek mszalny" OMK 148.

"2" Dnia 21 VI 1930 r.

"3" Prawdopodobnie ks. Eyssymontt, "prawa ręka ks. prałata Ostrowskiego" - zob. ks. Ignacy Posadzy, "Przez tajemniczy Wschód. Wrażenia z podróży." Potulice 1939, 298. Drugim wikariuszem przy kościele św. Stanisława był ks. Witold Zborowski - dz. przyt. 304.

"4" Dnia 2 VII 1930 r.

"5" tj. braci przebywających w Nagasaki: br. Zenona Żebrowskiego i br. Hilarego Łysakowskiego.

"6" Harbin należał do wikariatu apostolskiego Kirin, powierzonego Stowarzyszeniu Paryskich Misji Zagranicznych. Wikariuszem apostolskim był w tym czasie biskup Auguste Gaspais z tegoż Stowarzyszenia - zob. "l"Année Missionnaire 1931", Paris b.r. 145, "Annuario Pontificio per l"anno 1935", Citta del Vaticano 1935, 526.

"7" "Mikołaj archimandryta" - zob. Pisma OMK II, 216 przyp. 5.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA