MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission Catholique Nagasaki. Znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra.

Nagasaki, 11 V 1930

$o Pochwalony Jezus Chrystus

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Mimo najrozmaitszych trudności Niepokalana sprawiła, że numer "Rycerza" w języku japońskim już jest w drukarni. Początkowo drukujemy 10 000, bo 8 000 wejdzie jako dodatek do miejscowego pisma diecezjalnego. - Cześć Niepokalanej!

Dzisiaj wróciłem z Osaki (około dzień drogi), gdzie Niepokalana tak sprawy złożyła, iż kupiłem nową maszynę drukarską średniej wielkości i 145 000 czcionek drukarskich. - Dzięki Niepokalanej. "Rycerz" więc japoński ma własną drukarnię. Za 2 tygodnie może pójdzie w ruch. Wydatek ten zamortyzuje się za półtora roku. W "Rycerzu" japońskim ogłosiłem warunki przyjęcia do Zakonu.

"Rycerz" w chińskim języku walczy jeszcze z dużymi trudnościami i wątpię, czy uda go się wydać w tym miesiącu. Bracia jednak "Chińczycy" 1 w Szanghaju siedzą, tu pisują i chińszczyzny się uczą pedzłując hieroglify chińskie.

Trudności pochodzą - jak już pisałem - ze strony biskupa Szanghaju 2 i niestety te uchwały 3? Dać potwierdzić w diecezji jakiej pobliskiej 4? - Niech Niepokalana zarządzi.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian z dziećmi

PS Poszukujemy miejsca na konwent. Mieszkamy przy Seminarium, gdzie wykładam filozofię. Wszyscyśmy zdrowi. Jeżeli w czas będę wiedział o terminie kapituły 5, to może uda mi się, choćby przez Syberię, przyjechać i zabrać jeszcze dwóch ojców.

$o Adres nasz: Tenshudo / Oura / Nagasaki / Japan Asia.

"1" Seweryn Dagis i Zygmunt Król

"2" bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée - zob. Pisma OMK II, 215, 214.

"3" Br. Seweryn Dagis, który razem z OMK wybrał się na Daleki Wschód, zeznał później (14 X 1949 w Detroit); "Następnego dnia br. Seweryn Dagis nie podaje ścisłej daty; według Pism OMK II, 214 było to 15 IV 1930 odwiedził O. Maksymilian biskupa Szanghaju, byłego profesora uniwersytetu Aurora jezuickiego i długoletniego misjonarza w Chinach. "Kongres Katolicki w Chinach, mówił biskup, w roku 1926 ostatecznie załatwił sporne problemy diecezji i wikariatów apostolskich na terenie całego kraju. Misjonarze, którzy już mają swoje wikariaty, powinni pracować na swoich terenach - zob. Dokumenty o Ojcu Maksymilianie M. Kolbem t. II. Oświadczenia współbraci zakonnych, ms wyd. 2, Niepokalanów 1959, 54.

"4" Zdanie niejasne. OMK chodziło prawdopodobnie o zdanie o. prowincjała w sprawie ewentualnego oddania "Rycerza" chińskiego do cenzury kościelnej w innej diecezji chińskiej.

"5" Kapituła prowincjalna odbyła się w dniach 21-24 VII 1930 we Lwowie.

"6" Stempel pocztowy był na znaczku i został wraz ze znaczkiem odklejony.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA