MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 11 V 1930

$o Gesu Maria Giuseppe Franoesco

Reverendissimo Padre Generale!

Grazie all"Immacolata, il "Rycerz" nella lingua giapponese si sta gia stampando in una tipografia. Facciamo par adesso 10.000 copie.

Inoltre oggi tornai da Osaka ove nel giorno della Madonna, il sabato, ho comprata una machina tipografica della grandezza mezzana e 145.000 dei caratteri giapponesi. Evviva l"Immacolata!!!... Cosi abbiamo la tipografia e possiamo stampare molto e distribuire gratuitamente.

Ci benedica

$p fr. Massimiliano

PS na odwrocie Il "Rycerz" in cinese ha ancora delle grandi difficolta, come ho scritto prima, ma speriamo che l"Immacolata trovera il modo di farlo stampare se non sara possibile a Shangai allora in un altra diocesi della Cina o nel Giappone stesso. Ma ivi ci sono pochi cinesi, allora c"e gran difficolta per le traduzioni.

Faccia l"Immacolata come vuole.

Il nostro indirizzo: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japan - Asia).


Przekład polski

Nagasaki, 11 V 1930 $o Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebnlejszy Ojcze Generale!

Dzięki Niepokalanej "Rycerz" w języku japońskim jest już drukowany w jednej z drukarń. Na razie wydajemy 10 000 egzemplarzy.

Ponadto wczoraj powróciłem z Osaki, gdzie w dniu Matki Bożej, w sobotę, kupiłem maszynę drukarską średniej wielkości i 145 000 znaków japońskich. Niech żyje Niepokalana!!!... Tak więc mamy drukarnię i możemy dużo drukować i rozpowszechniać bezpłatnie.

Z prośbą o błogosławieństwo

$p br. Maksymilian

PS na odwrocie "Rycerz" w języku chińskim, jak to już przedtem pisałem 1, ma jeszcze wielkie trudności, ale ufamy, że Niepokalana znajdzie sposób drukowania go, jeśli nie będzie możliwe w Szanghaju, to w jakiej innej diecezji Chin albo w samej Japonii. Lecz tu jest niewielu Chińczyków, zatem wielkie trudności z tłumaczeniami.

Niech Niepokalana uczyni, jak zechce. Nasz adres: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japonia - Azja).


"1" Wyraz nieczytelny

//it

"1" Zob. Pisma OMK 11, 215 i 217.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA