MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission cathoilque Nagasaki. - Ten sam nadruk w j. jap.

Nagasaki, 25 IV 1930

$o Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewieiebniejszy Ojcze Prowincjale!

Ja z dwoma braćmi 1 jesteśmy od wczoraj w Nagasaki. Przed katedrą figura Niepokalanej. Biskupa 2 nie ma; wyjechał na kilka dni. Z początku ks. wikary generalny stawiał trudności, ale gdy weszła rozmowa na możliwość wykładania filozofii w tutejszym seminarium zmiękł i chociaż z początku chciał sam... pisać do biskupa, potem mnie to polecił zrobić. Napisałem i jemu wręczyłem list. Niech Niepokalana pokieruje. Jest duża nadzieja, że biskup pozwoli nam tu pozostać, bo księża chcą go o to prosić.

Wobec tego, że w Chinach z przyczyn podanych w poprzedniej kartce 3 nie da się redagować i drukować "Rycerza", ale tylko administrację prowadzić, sądzę, że przyjęcie katedry filozofii dałoby mi możność i przygotowywania kleru, i przebierania powołań, i redagowania dla Chin i Japonii, i prowadzenia nowicjatu dla braci i kleryków w Nagasaki obok miejsca zroszonego krwią męczenników 4. Paki druków "Rycerza" chińskiego szły by stąd łatwo do Szanghaju, a stamtąd na całe Chiny. Tylko wtedy konieczny drugi ojciec do prokury w Szanghaju i administrowania.

Tutaj okolica bardzo piękna: góry, zieleń, morze. Wszyscyśmy - cześć Niepokalanej - zdrowi

O. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Byli to bracia: Zeno Żebrowski i Hilary Łysakowski

"2" bp Yanuario Hayasaka

"3" Zob. Pisma OMK 11, 218.

"4" Podczas krwawych prześladowali chrześcijan w Japonii w latach 1587-1660 zginęło śmiercią męczeńską kilka tysięcy katolików, wśród nich 26 tzw. świętych Męczenników Japońskich (3 jezuitów Japończyków, 6 franciszkanów Hiszpanów i 17 tercjarzy franciszkańskich), ukrzyżowanych 5 II 1597 w Nagasaki, kanonizowanych w 1862. Święto ich obchodzi się 3 lutego. Na dziesiątym z kolei krzyżu zawisł i został włócznią przebity chłopiec imieniem Antoni, ministrant jednego z męczenników (o. Piotra Baptysty). Dalszych 205 męczenników (w tej liczbie 13 jezuitów, 12 dominikanów, 10 franciszkanów, 5 augustianów i 1 kapłan świecki) zostało beatyfikowanych w 1867.

"5" Stempel pocztowy uszkodzony z powodu odklejenia znaczka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA