MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

W pociągu nad granicą włosko-francuską 28 I 1930

Drogi Bracie!

Wobec tego, że zostałem przez Najprzewielebniejszego O. Generała 1 telegraficznie przywołany z Padwy ponownie do Rzymu, i że chciał, bym i do Asyżu wstąpił, na tę niedzielę 2 nie będę mógł nadążyć, bo dzisiaj dopiero przez 6 godzin byłem w Turynie i zwiedziłem "Mały Dom Opatrzności Bożej" 3 i bardzo pobieżnie Instytut bł. Don Bosco 4. Około północy przekroczę granicę, teraz (7.22 minut wieczorem) przerzynam odcinek granicy i paszporty już Włosi oglądnęli i postemplowali ... 5

Trapiłem się czas jakiś, że może Ci tam bardzo ciężko i może chorujesz, ale i to oddałem już teraz Niepokalanej.

Nasi "misjonarze" 6 niechby już zaprzestali się golić, boć na Wschód trzeba z brodami jechać, taki ponoć zwyczaj.

Jak tylko upewnię się co do okrętu, mam dać znać do Generałatu, a Najprzewielebniejszy O. Generał zawiadomi Wikariusza Apostolskiego 7. Teraz mam na oku dość wygodny okręt włoski, który wyjeżdża 25 lutego z Triestu, ale może Francuzi dadzą lepsze warunki.

W "Małym Domu Bożej Opatrzności" byłem też na obiedzie; książki tam nabyte chyba pocztą prześlę, by nie dźwigać.

Aha, niechaj "misjonarze" nasi trochę się poorientują choćby we francuszczyźnie i w chińskim, i japońskim, po dwóch ma być do każdego kraju.

Kończę, bo trudno w pociągu pisać, i polecam się modlitwom

br. Maksymilian

"1" o. Alfonso Orlich (Orlini)

"2" Najbliższa niedziela przypadała 2 lutego.

"3" Jest to olbrzymi szpital założony w XIX w. przez św. Józefa Cottolengo dla nieuleczalnie chorych, niedorozwiniętych itp. Założyciel nadał dziełu nazwę "Mały Dom Opatrzności Bożej", gdyż szpital ten utrzymuje się wyłącznie z dobroczynności i nie noże mieć żadnych kapitałów.

"4" Dom Macierzysty Salezjanów, przy którym istnieją szkoły zawodowe i oratoria (domy młodzieżowe).

"5" Szkic orientacyjny północnych Włoch i południowej Francji z zaznaczeniem trasy podróży z Ventimiglia do Turynu przez Francję.

"6" Bracia: Zeno Żebrowski, Hilary Łysakowski, Zygmunt Król i Seweryn Dagis.

"7" Zob. Pisma OMK II, 190 przyp. 12.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA