MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak Niepokalanów, data stempla pocztowego 1 1928 - początek 1930 Druk.: AN. Jedna karta jednostr. druk. (list okólny w formie ulotki).

Niepokalanów, 1928 - początek 1930

Wielmożny Panie Wójcie!

Przesyłając ostatni numer naszego miesięcznika pt. "Rycerz Niepokalanej" uprzejmie prosimy o łaskawe zainteresowanie się nim i zaabonowanie na załączonej pocztówce takiej ilości egzemplarzy, ile tylko w własnym domu i wśród okolicznych rozejść się będzie mogło.

"Rycerz Niepokalanej" jest pisemkiem katolickim, nie wdającym się w żadne zawikłania polityczne lub partyjne, a całą swoją treścią zmierza jedynie do tego, by jak najwięcej dusz nieśmiertelnych wyrwać z pęt grzechu, od zła moralnego zabezpieczyć, w dobrem utwierdzić - a to pod opieką Królowej narodu naszego Niepokalanej Dziewicy. Niech jeno Ona zakróluje naprawdę wszędzie, a rozgości się po kraju naszym i pokój, i szczęście, i radość dzieci Bożych i spłynie obfite błogosławieństwo Nieba, potrzebne nam tak bardzo...

Prenumerata roczna, a więc za 12 kolejnych a numerów "Rycerza Niepokalanej", wynosi ledwie 1 zł 50 gr a wszelkie dobrowolne naddatki z wdzięcznością przyjmujemy jako łaskawe ofiary, albowiem wprowadziliśmy zasadę taką, że bardzo biednym rozsyłamy pisemko nasze zupełnie darmo, by wszyscy bez wyjątku mogli z niego korzystać.

Rozsprzedającym "Rycerza Niepokalanej" dodajemy tytułem procentu do wysyłanych 10 egzemplarzy bezpłatnie egzemplarz 1, do 100 - 15, a do 1000 - aż 200 bezpłatnie. Właściwą wszakże nagrodę przygotowuje Niepokalana, która za gorliwość w zdobywaniu Jej dusz hojnie nagrodzić potrafi. Zwłaszcza w ostatnlej życia godzinie...

Wszystkim naszym czytelnikom posyłamy corocznie "Kalendarz Rycerza Nepokalanej" o 112 stronicach, bogato ilustrowany, za cenę 50 groszy.

Prosimy zatem łaskawie użyć swego wpływu na lud, by wśród zebrań i rozmów zapoznać, zachęcić i zapośredniczyć w zdobywaniu wielu czytelników "Rycerzowi Niepokalanej", za co z góry składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapłać!

Z poważaniem

Administracja "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie Niepokalanów poczta Teresin Sochaczewski (Wr.)

"1" Sądzimy, że ulotka powstała w latach 1928-1930, gdyż kalendarze "Rycerza Niepokalanej" z tych lat miały po 112 stron, o czym mowa w tekście. Rok 1930 może być brany pod uwagę tylko w jego początkach, gdyż OMK wyjeżdża z początkiem roku na misje do Japonii.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA