MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.

Zbliżając się do Filipin 29 V 1936

Maryja!

Drogi Ojcze

Przed chwilą rozmawiałem z ks. Bois a wikariuszem generalnym diecezji Fukuoki, który jedzie tymże statkiem w klasie drugiej. Mówiliśmy o zapisaniu terenu. Wbrew temu co sądzi o. Noll w Tokio, uważa on przeniesienie własności naszego placu z biskupa na "shadan" 2 (co to jest - wytłumaczy o. Mieczysław) za możliwe i nie nastręczające trudności i za lepsze (łatwiejsze) niż na Zakon. - Z opowiadania widać, że jest fachowy w tej sprawie i sam zakładał "shadan" w diecezji fukuockiej, a potem powstało nagasackie i inne na Kiusiu. Sprawa jest pilna, bo biskup może i nagle wpaść w poprzednią chorobę. - Opowiadał mi, że z powodu braku "shadan" poprzedni ks. prokurator w Tokio 3 razy musiał płacić za pewien objekt. Po przeniesieniu na "shadan" i podatek się zmniejszy i w razie śmierci biskupa i w ogóle wobec śmierci personarum physicarum nie będzie podatków spadkowych. -Uważam więc, że wobec polecenia o. Korneliusza jako delegata O. Prowincjała i pilności sprawy, warto zabrać się zaraz do rzeczy, by na kapitułę prowincjalną przesłać na ręce o. Korneliusza (jako delegata prowincjalskiego) sprawę już załatwioną, bo na poprzedniej kapitule już się o to pytano.

Uważam, że wobec tego iż ów ojciec, z którym właśnie rozmawiałem, jest fachowcem w tej sprawie, można uważać okres orientacji za ukończony i przystąpić zaraz do wykonania.

Ojcom młodym 3 serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga odręczna OMK: Dla O. Gracjana.

"2" Przepisanie własności na osobę prawną, np. diecezję. - Zob. Pisma OMK IV, 657.

"3" o. Mieczysław Mirochna i o. Aleksy Tabaka

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA