MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps u o. Samuela Rosenbaigera w Tokio. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon, - Fotokop.: AN.

Szanghaj, 25 V 1936

Maryja!

Drogie Dzieci!

Gdy już okręt unosił mnie coraz dalej od wybrzeża 1, pomyślałem sobie: "a może rzeczywiście widzę Was po raz ostatni na tej ziemi" 2 i ... coś się zakręciło w oczach. - Ale to wszystko dla Niepokalanej. Zresztą w niebie dopiero będzie prawdziwy Niepokalanów.

Niepokalana przyprowadziła mnie szczęśliwie do Szanghaju. Za towarzyszy podróży miałem jednego Rosjanina i jednego Hindusa. Z Rosjaninem rozmawialiśmy po niemiecku, a z Hindusem po japońsku. Oni zaś nawzajem po angielsku. Pod wieczór sporo mnie wzbierało i pożegnawszy się z kolacją położyłem się. Alem około może 9.30 Jeszcze zdołał na leżączkę zgryźć dwa jabłka.

Nazajutrz było już całkiem dobrze. Lekkie chmurki zasłaniały przed żarem słońca, a morze nie podnosiło zbytnio bałwanów.

Gdym dojechał do Szanghaju i załatwił się z "celnikami", na próżno poszukiwałem kogo, co by po mnie wyszedł, chociaż wysłałem wiadomość już dawno do prokury. Gdym przekroczył próg mieszkania prokuratora, dopiero ten przypomniał sobie mój list i szczerze przepraszał za zapomnienie.

W prokurze zastałem dwóch franciszkanów: o. Permutiego powracającego do Chin 3 i o. Stefana Lu, Chińczyka. Nagadaliśmy się sporo. O. Stefan Lu z polecenia prezesa MI w seminarium asyskim 4 pragnie rozpocząć robotę MI w Chinach. Prosi też o przesyłanie mu "Rycerza" japońskiego, bo spodziewa się zrozumieć sporo z kanji 5. Adres załączam.

Tegoż dnia spotkałem prefekta apostolskiego, o. Krausego, powracającego z Polski. Opowiadał mi, że rzetelnie pracował odczytami, by zebrać grosze, ale z kieszeniami ciężko. Pocieszające to, że najbiedniejsi dają. Mówił też, że udało mu się wywieść pieniądze w sam raz przed wejściem w życie dekretu walutowego. Gdy miał zmienić 2.000 zł, wyszedł dekret. Na próżno pukał po znajomych bankach, aż wreszcie dyrektor Banku Polskiego, biorąc pod uwagę jego racje, że wyjechać musi i stąd musi też zagraniczne pieniądze nabyć, zmienił mu 1,500, a 500 już nie. - I że czuje za to wdzięczność! Nie ma więc co liczyć na wywiezienie groszy zdobytych przez odczyty (nie wiem, czy jest jaka droga).

Widziałem tu z zewnątrz nowe budynki chińskie: magistrat, szkołę, szpital, obserwatorium, bibliotekę. Doprawdy cacka stylu chińskiego, budowane sztuką nowoczesną.

Dziś nabyłem bilet i pozmieniałem grosze. O. Permuti wyjeżdża wieczorem z o. Stefanem, bo Monsignore 6 telegrafował po nich, by śpieszyli.

Prefektura nasza w Chinach znajduje się obecnie w dużych trudnościach finansowych. Mają 13.000 dolarów długu (1 dolar około 1 jen) i brakuje już kredytu. Aż telegrafowali do Kurii Generalnej. Z powodu ograniczeń walutowych Propaganda zdołała przesłać tylko 60 proc. wyznaczonej sumy. (Z Niemiec ofiary wyszły w formie maszyn, po spieniężeniu których uzyskane pieniądze otrzymają misjonarze - tego ostatniego może lepiej nie publikować.)

Już kończę, choć niejedno można by dodać.

Wasz
br. Maksymilian

"Maryja"

Dopiski Jutro w południe okręt rusza. Nie zapomnijcie dać znać do policji (Koban-sho) o moim wyjeździe.

Napiszcie do mnie do Neapolu, kto będzie Generałem 7.


"1" OMK wyjechał z Nagasaki.

"2" Rzeczywiście OMK nie wrócił już do Japonii. Kapituła prowincjalna w 1936 powierzyła mu obowiązek gwardiana w Niepokalanowie polskim.

"3" OO. Franciszkanie przyjęli misje w prowincji Szensi w głębi Chin 21 XII 1924, otworzyli je w 1925. Prefektura Apostolska Hinganfu została utworzona 30 III 1928 - zob. "Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium", Romae 1960, 171.

"4" W 1937, na pewno do dnia 6 I 1938, prezesem MI w Seminarium asyskim był br. Anacleto Iacovelli; może był prezesem i w 1936?

"5" Z trzech rodzajów pism japońskiego najtrudniejszy jest system zwany kanji, liczący 12.000 znaków obrazowych, z których 4.000 jest w codziennym użyciu. Są to znaki zapożyczone z języka chińskiego. Prócz tego są dwa systemy pisma: katakana i hiragana, zbliżone do alfabetiu łacińskiego, gdyż zawierają 48 znaków sylabicznych. System, polegający na wprowadzeniu alfabetu łacińskiego do języka japońskiego, nazywa się romaji; jego ujemną stroną jest to, że nie oddaje różnic fonetycznych języka japońskiego. - Zob. WEP V 220.

"6" prefekt apostolski o. Soggiu

"7" o. Beda Hess został wybrany w 1936 generałem Zakonu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA