MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 19 V 1936

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Poprosiłbym o dokument erekcji Małego Seminarium 2 celem włączenia do archiwum. "Commentarium" doniosło nam bowiem o upoważnieniu O. Prowincjała do erygowania 3,

Ja w sobotę, tj. 23 bm., wyruszam do Szanghaju, a stamtąd 26 okrętem "Victoria" do Europy.

U nas dzięki Niepokalanej wszystko dobrze.

W św. O. Franciszku

niegodny br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu OMK do o. Domenico Tavaniego z 19 V 1936.

"2" Małe Seminarium OO. Franciszkanów w Mugenzai no Sono zostało otwarte 16 IV 1936 - zob. Pisma OMK III, 586; art. o. Mieczysława Mirochny pt. "Małe Seminarium w Mugenzai no Sono" - "Wiad. z Prow." 6(1936)66-70.

"3" Urzędowe pismo zakonu OO. Franciszkanów, Comm. Ord. 33(1936)127, zawiera notatkę: Curia Generalitia. Secretaria Generalis. Ex Regestis Definitorii Generalis. Ex sessione diei 16 Martii 1936. - Ministro Provinciali Poloniae A.R.P.M. Anselmo Kubit conceditur facultas erigendi primum Seminarium in nostro Conventu Nagasaki in Iaponia.
W przekładzie polskim: "Kuria Generalna. Sekretariat Generalny. Ze sprawozdań Definitorium Generalnego. Z posiedzenia dnia 16 marca 1936. Udziela się o. Prowincjałowi w Polsce, Najprzewielebniejszemu O. Magistrowi Anzelmowi Kubitowi, władzy erygowania pierwszego Seminarium w naszym konwencie Nagasaki w Japonii".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA