MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon. - Fotokop. i kop. kalk. maszynopisu: AN.

Nagasaki, 28 IV 1936


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W ubiegłym roku pisałem do Ojca 1 prosząc, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone:

"1) Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie, w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych konwentach".

"2) Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości".

Ale nie dodałem racji. Teraz więc podaję niektóre:

1) Kapituła Generalna z roku 1719 uchwaliła: 2 "Dekret pierwszy. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych od swego zarania nieprzerwanie oddawał szczególną cześć Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Dlatego Czcigodne Definitorium, idąc śladami Przodków, postanowiło też Najświętszą Dziewicę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia wziąć sobie za główną Patronkę, żywiąc stąd jak najsilniejszą nadzieję, iż w przyszłości nabożeństwo i cześć względem tejże Bogarodzicy i tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia w Zakonie naszym co dzień bardziej będzie się rozpalać i powiększać".

W ciągu tych z górą dwustu lat tyle tych "dni" upłynęło, że może już nadszedł czas, aby "nabożeństwo i cześć" "rozpaliły się i powiększyły" aż do uchwalenia powyższych punktów.

2) Czasy są ponure. Bezbożnicy w Rosji, ateizm, prześladowania w Meksyku, Niemczech, Hiszpanii itd. - Zakon nasz potrzebuje więc łaski większej niż zwyczajnej do dobrego wypełnienia swojego zadania. Zatem trzeba, aby się zbliżył jak nigdy dotąd do Niepokalanej, Pośredniczki wszystkich łask.

3) Gratulując wszystkim zapału w miłości ku Niepokalanej i w rozpowszechnianiu Jej czci, nie możemy i nie chcemy się uwalniać od obowiązku trzymania się "tezy franciszkańskiej" 3 aż do ostatecznych konsekwencji praktycznych wszędzie i w każdej duszy.

Proszę mi darować moją zuchwałość (lecz dla sprawy Niepokalanej trzeba używać wszystkich godziwych środków). Sądzę, że byłoby najpiękniej, aby pierwszym wnioskiem skierowanym do Ojców audytorów spraw w tej sprawie był własny wniosek napisany ręką Najprzewielebniejszego Ojca Generała i podpisany jego imieniem.

Z prośbą o błogosławieństwo 4

br. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin


"1" Zob. Pisma OMK III, 554.

"2" Konstytucje Urbańskie s. 264 - przyp. aut.

"3" Teza franciszkańska - zob. Pisma OMK I, 21 przyp. 5.

"4" Odtąd rękopis, podpis własnoręczny.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA