MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 24 IV 1936

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu Generalny

W myśl łaskawego listu z dnia 8 III skleciłem, jak mogłem, 12 paragrafów zasadniczych, posłałem do Prowincjałatu w otwartej kopercie zaadresowanej do Wielebnego a Definitorium Generalnego 1 i tu załączam kopię z prośbą o łaskawe przeglądnięcie i poprawienie. - W liście do Prowincjałatu zaznaczyłem, że wysłałem Najprzewielebniejszemu O. Socjuszowi kopię z prośbą o poprawki.

Rozróżnienie pomiędzy Director OrdinariusDelegatus (par. 3 i 8) wziąłem z przesłanego uprzednio "Posłańca" 2. Prymaria, jako w myśl kan. 722 par. 2 mająca nullum ius, tu się nie wybija. Przyznanie "Dyrektorowi Delegowanemu" miejsca pomiędzy Vocales (par. 7 c i par. 12 c) zaczerpnąłem z uprawnień Sekretarza Misji w Konstytucjach (numer 867).

Chciałbym powiedzieć, co mi jeszcze na sercu leży.

Rozumuję sobie tak: Niepokalana jest Pośredniczką wszelkich łask. Każde zaś nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski. A więc staje się przez Niepokalaną. Im b więc dusza bardziej się do Niepokalanej zbliży, tym obficiej zaczerpnie łask, nawrócenia, uświęcenia.

I tak jeszcze: odrodzenie Zakonu to nawrócenie i uświęcenie zakonników. Im c więc bardziej Zakon zbliży się do Niepokalanej, tym więcej się odrodzi, rozwinie, rozkwitnie i owocami świętych, nawet kanonizowanych, okryje.

I tak jeszcze; największym zbliżeniem to oddanie się bezgraniczne. Jeżeli więc Zakon odda się bezgranicznie Niepokalanej, to Niepokalana stanie się "Królową Zakonu Serafickiego" nie tylko w litanii, ale też w rzeczywistości, i to Królową nie konstytucyjną, ale absolutną, a każdy franciszkanin będzie Jej wasalem w myśl i wyrażenia św. Ojca Franciszka 3. - Jej rycerzem.

I wtedy w całym Zakonie stanie się to, co teraz w Niepokalanowie i bez porównania więcej.

I... rozrośniemy się duchowo i liczebnie do cyfry wyższej ponad wszelkie marzenie, daleko potężniejszej niż liczba członków wszystkich innych rozgałęzień franciszkańskich razem wziętych.

I... wtedy powrócą ci, co w ciągu wieków od nas się odłączyli, bo ustaną racje rozłąki, a potęga sztandaru Niepokalanej zatrze wszelkie niższe rozdźwięki.

Wtedy otworzy się nowa karta w dziejach walki Niepokalanej ze smokiem.

Czyby to były tylko mrzonki?...

Nad osłabieniem Zakonu boleję cd klerykatu i nie widzę innej drogi skuteczniejszej do Jego zmartwychwstania. - Dlatego też pragnąłbym bardzo, by na tej kapitule generalnej przeszły jeszcze dwa następujące punkty:

1) - Ordo noster se consecrat BMV Immaculatae. Quotannis in Festo Immaculatae consecratio haec in singulis conventibus in communi renovetur.

2) - Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem. 4

Już 200 lat minęło od czasu, gdy Kapituła Generalna roku 1719 uchwalała:

Decretum Primum. Sacra Minor Conventualium Religio Beatae Virginis Conceptionem singularibus devotionis officiis a suis primordiis quovis tempore prosecuta est. Qamobrem Maiorum suorum semitis inhaerendo, decrevit Venerabile Definitorium eamdem Beatam Virginem sub titulo Immaculatae Conceptionis in Patronam principalem sibi assumere, firmissimam ex eo spem concipiens, futurum, ut in Ordine nostro erga eamdem Deiparam, eiusdemque Immaculatae Conceptionis Mysterium, pietas et religio in dies fervescat et augeatur (Constitutiones Urbanae pagina 264) 5.

A tych dies tyle już upłynęło przez owe z górą dwa wieki, że chyba już czas, by in Ordine nostro pietas at religio erga Immaculatae Conceptionis Mysterium fervescat et augeatur aż do uchwalenia wyżej wspomnianych punktów...

A teraz trochę wiadomości.

O. Gwardian 6 wyruszył już na kapitułę prowincjalną przez Amerykę, by zebrać odczytami nieco ofiar. - Ja zaś, jako delegatus conventus, odpłynę prawdopodobnie z Szanghaju okrętem włoskim "Victoria" dnia 26 maja, a z Nagasaki dnia 22, by około 19 czerwca wylądować w Europie.

Załączam fotografię obecnej rodziny zakonnej w Mugenzai no Sono z dnia 5 kwietnia br. Rok szkolny zaczyna się tu w kwietniu; tak więc interniści już się zjechali i pocą się nad książkami. Jest ich obecnie 19. Wkrótce nadeślę fotografię zrobioną z okazji otwarcia szkoły.

W pierwszym kwartale bieżącego roku. "Rycerz" japoński złowił dla Boga przez Niepokalaną 36 dusz i skierował je do odnośnych misjonarzy-proboszczów. Są to dusze mniej lub więcej skłaniające się już ku wierze - cześć Niepokalanej.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe OMC 7

PS Wysłano kopię do Niepokalanowa polskiego 1 V 1936.

Załączono: 1 Kopie listu do Definitorium Generalnego przez Prowincjałat; 2 fotografię grupy z 5 IV 1936.


"1" Zob. Pisma OMK III, 587.

"2" "Posłaniec Serca Jezusowego" 63(1935) 330-331 i 413-414, tj. w numerze wrześniowym oraz listopadowym. Tytuł artykułu: "Organizacja Apostolstwa Modlitwy", b.a.

"3" Zob. Pisma OMK II, 431 przyp. 6.

"4" Tłumaczenie polskie propozycji OMK - zob. Pisma OMK III, 554. Projekt OMK został zatwierdzony przez kapitułę generalną w 1936 roku i wprowadzony w życie rozporządzeniem definitorium generalnego z dnia 8 IX 1936 r. - zob. Comm. Ord. 33(1936) 251, 348-349.

"5" Przekład polski - zob. Pisma OMK III, 556.

"6" o. Kornel Czupryk

"7" Własnoręczny podpis, uwagi i adres.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA