MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps. AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 21 IV 1936

Dopisek 3 Posłano przez Prowincjałat do Definitorium Generalnego na kapitułę generalną 4 z polecenia Najprzewielebniejszego O. Socjusza Generalnego 5 - Proszę o modlitwę w tej sprawie całego Niepokalanowa. A także w sprawie poświęcenia całego Zakonu Niepokalanej też prosiłbym o modlitwę gorącą.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wskazuje na to uwaga OMK na odwrocie kopii listu: Przewielebny O. Gwardian O. Florian.

"2" Dane z listu OMK do o. Anzelma Kobita z 21 IV 1936.

"3" Dopisek OMK na kopii "Programma organisationis Militiae Mariae Immaculatae (MI)" wysłanego na kapitułą generalną do Rzymu - zob. Pisma OMK III, 587.

"4" Kapituła generalna OO. Franciszka nów rozpoczęła się dnia 27 V 1936 w Rzymie.

"5" o. Peregryna Haczeli

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA