MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 21 IV 1936

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

1) O. gwardian 1 piątego kwietnia wyruszył już z Mugenzai no Sono ku Ameryce; piszę w jego zastępstwie. Polecił mi o. gwardian dać kaptury braciom: br. Dominikowi i br. Ksaweremu w pierwsze święto Wielkiejnocy, tj. dwunastego kwietnia, gdyż wszystkie formalności załatwił; toteż rozpoczęli nowicjat 2.

2) Dnia czternastego poczęli zjeżdżać interniści, a szesnastego nastąpiło otwarcie internatu. Mamy chłopców szesnastu. Profesorów świeckich trzech. Niebawem przyślę fotografię całości. - Przy tej sposobności chciałbym przypomnieć o obiecanych groszach na internat, bo szczegółowe tu wymagania prawne dla szkół tęgo obrywają kieszeń.

3) O. gwardian polecił mi też ruszyć sprawę ślubów br. N.N., ale skrutynium urządzić "po cichu". Pytałem więc braci. Na ogół przyznają w nim zmianę od stanu poprzedniego, część poleca go bez zastrzeżeń, niektórzy skarżą się na charakter gburowaty lub kulejące posłuszeństwo. Balotacja wykazała wszystkie cztery białe na cztery. Zauważono też duży postęp od stanu dawniejszego i pracę nad sobą. Do tego listu dołączam jego własnoręczną prośbę. Prosiłbym o przesłanie delegacji na odebranie ślubów już o. Gracjanowi, gdyż ja prawdopodobnie wyruszę z Szanghaju okrętem dwudziestego szóstego maja.

4) Wreszcie sprawa bród. Przyjechawszy do Japonii, widząc niejednolitość w tej materii u księży, zapytałem Prowincjałat, jak mamy się urządzić. O. Kornel jako prowincjał odpowiedział, aby brody nosić. Obecnie jednak kapituła konwencka, biorąc pod uwagę bieżące nastroje w Japonii, opowiedziała się dnia 20 kwietnia za zniesieniem bród na przyszłość, za dogoleniem brzytwą tych, co już do kozich bródek dotarli, i za zostawieniem swobody starszym i uprasza N. O. Prowincjała o potwierdzenie tej decyzji, si hoc opportunum videbitur 3.

5) Jeszcze jedna, ale ważna sprawa: Napisałem do Najprzewielebniejszego O. Socjusza Generalnego 4 w sprawie usprawnienia prymarii MI w Rzymie. I otrzymałem następującą odpowiedź z dnia 8 III 1936 r.: "W odpowiedzi na Jego list z 23 I br. uprzejmie donoszę co następuje. Wskazane jest, aby Ojciec sam krótko i węzłowato wypracował program organizacji nie tylko prymarii, lecz całej Milicji Niepokalanej. Program ten, zaadresowany do definitorium generalnego na kapitule generalnej, wręczyłby Ojciec np. Ojcu Prowincjałowi Anzelmowi w tym celu, aby go oddał na kapitule generalnej Patribus auditoribus causarum 5. Ci zaś, przejrzawszy program organizacyjny, przedstawiliby odpowiedni wniosek na sesji plenarnej".

Sądzę, że ten sposób załatwienia sprawy byłby najlepszy. Po zatwierdzeniu programu można by wydrukować malutką broszurkę zawierającą: króciutką historię Milicji Niepokalanej, organizację, obowiązki, odpusty i sposób przyjęcia do Milicji.

Brak mi zmysłu organizacyjnego, doświadczenia, źródeł, ale co mogłem, to zrobiłem i niniejszym załączam 6.

6) Równocześnie posyłam kopię Najprzewielebniejszemu O. Socjuszowi Generalnemu z prośbą o poprawki.

7) W sprawie poświęcenia Zakonu Niepokalanej zapewne Przew. O. Kustosz Kustoszów 7 całą rzecz przygotował, ale mimo osobno wysłanej pocztówki 8, wieść o tym do nas nie dotarła jeszcze.

Z prośbą o błogosławieństwo serafickie

br. Maksymilian M-a Kolbe 9

PS - Dla orientacji donoszę, że nazajutrz po wyjeździe o. gwardiana o. Aleksy przyniósł mi do posłania list zaadresowany do Najprzewielebniejszego O. Generała 10.

O. Gracjan bardzo gorliwy. Z zapałem uczy się języka i bardzo wydatnie dopomaga. Nawet ten list on wymaszynował.

8) Dobrze by było, żeby o. Pacyfik ukończył starania paszportowe z chwilą zamknięcia książek szkolnych i zaraz ruszał 11, bo tu wielki brak kapłańskich rąk do pracy. I o. Mieczysław, i o. Gracjan są przeciążeni, a ja zanadto stękando ! współpracuję. Internat obcojęzyczny, wydawnictwo, dusze pogańskie dzwoniące do furty i zgłaszające się listownie, konfesjonał i zarząd sporym już konwentem wymagają więcej sił.


"1" o. Kornel Czupryk

"2" Postulanci, którzy 12 IV 1936 rozpoczęli nowicjat, to: br. Dominik Hideo Hatanaka, krawiec, i br. Ksawery Imaoka, konwertyta z protestantyzmu.

"3" jeżeli to wyda się stosowne

"4" o. Peregryna Haczeli

"5" Ojcom audytorom spraw

"6" Zob. Pisma OMK III, 587.

"7" o. Czesław Kellar

"8" Pocztówka wysłana przez OMK do o. Czesława Kellara nie zachowała się.

"9" podpis własnoręczny; odtąd zaczyna się rękopis.

"10" Można domyślać się, że o. Aleksy Tabaka przedstawił swoje trudności związane z pobytem w Japonii, gdyż niedługo potem - w kwietniu 1937 opuścił Japonię i wrócił do Polski.

"11" O. Pacyfik Sobolewski, wyświęcony na kapłana 23 VI 1935, pozostał jeszcze rok w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie dla ukończenia studiów teologicznych, a następnie został skierowany do Niepokalanowa.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA