MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 15 III 1936

Maryja

Droga Mamusiu!

Z okazji Imienin w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przesyłam serdeczne życzenia życia Niepokalaną. Epoka obecna jest epoką Niepokalanej lub, jak inni mówią, Ducha Przenajświętszego 1. Wąż podnosi swą głowę po całym świecie, ale też Niepokalana zetrze mu ją w druzgocących zwycięstwach. Chociaż i on nie przestanie czyhać na Jej piętę por. Rdz 3,15.

nie wiem, czy Mama już otrzymała z Niepokalanowa książkę pt. "Ku większej miłości a Niepokalanej", gdyż wydano ją tylko dla braci zakonnej, ale napiszę, by Mamie przesłali, bo bardzo piękna 2.

O ile nie rozpęta się zawierucha wojenna, to wyjadę stąd w stronę Polski z początkiem czerwca, jeżeli okrętem. A jeśli się da przez Syberię, to z końcem czerwca. Przywiozę też ze sobą kleryka Koreańczyka, br. Bonawenturę. Kończy on już tu filozofię i pojedzie do Polski na teologię. W Niepokalanowie poduczy się języka polskiego, a potem będzie studiował w Krakowie 3.

Bardzo wiele pięknych listów otrzymujemy od pogan, którzy zbliżają się do Niepokalanej i nieraz szczerze Ją już kochając pragną stać się katolikami, lub przynajmniej poznać religię katolicką. - Niepokalana silnie pociąga.

Z prośbą o pomoc w modlitwie dla tych biednych dusz wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę za pogan dla Przewielebnej Matki Przełożonej i wszystkich Matek i sióstr.


"1" Por. np. Grignion de Montfort L. św., "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny", tłum. J. Rybałt, Niepokalanów 1948, 48-55.

"2" Książeczka wydana w Niepokalanowie w 1935 nakładem Centrali Milicji Niepokalanej, na 430 stronach podawała myśli wyjęte z dzieł św. Ludwika Grigniona de Montfort, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schryversa.

"3" Por. Pisma OMK III, 566 przyp. 4.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA