MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 6 III 1936

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam relację nowicjacką braci Jana i Klemensa 1 Do Ameryki w sprawie Indii nie pozwolił mi jeszcze brak czasu cokolwiek posłać. Dopiero teraz skleciłem kilka słów do o. Szymańskiego, byłego dyrektora MI w Ameryce 2.

Rozumiem doskonale racje wyłuszczone w liście O. Prowincjała 3. Szkoda tylko, że nasze zakonne trudności krępują sprawę MI. - Ale i w tym Wola Niepokalanej.

Zdaje mi się jednak, że Jezuici dużo aktywniej działają w sprawie Apostolstwa Modlitwy 4 niż Zakon nasz w sprawie MI. Toteż sam organ Apostolstwa "Posłaniec Serca Jezusowego" wychodzi już w 44 różnych językach 5. - Napisałem w tej sprawie do Najprzewielebniejszego O. Socjusza Generalnego 6.

Wielu jeszcze spogląda na Niepokalanowy bardziej jako na placówki prasowe tylko, niż jako na centrale krajowe MI, co wszelkimi środkami godziwymi mają starać się o osiągnięcie celu MI w danym kraju. - Ale niechaj Niepokalana sama oznacza terminy etapów walki o zdobycie dla Niej wszystkich dusz na całym świecie i każdej duszy z osobna, co są; i będą do końca świata. I to nie tylko entia physica, ale też i entia moralia 7. I oby pomiędzy tymi ostatnimi nasz Zakon nie pozostał w ogonku, ale wysunął się raczej na czoło, a nawet otrzymał łaskę pokierowania tym światowym zdobywczym atakiem. Prymaria erygowana w naszym Zakonie zdaje się na to wskazywać 8. Chociaż, jak dotąd, Zakon ją bardzo słabo jeszcze obsługuje. - Zresztą Ona ma swoje plany i Ona jest tu naczelnym Wodzem; niechaj sama sprawę rozwija.

Jednak czasem przychodzi i ta myś1, że i my Jej nie jesteśmy potrzebni i jeżeli nie odpowiemy Jej życzeniom, to łatwo sobie znajdzie innych, gorliwszych. Jeżeli zaś odpowiemy, nie ominą nas nadzwyczajne błogosławieństwa.

Co na przykład?

I uświęcenie członków i rozmnożenie takie, że zbledną dotychczasowe cyfry innych gałęzi franciszkańskich. I wtedy wrócą one a do Macierzy, bo ich przyciągnie potężny sztandar Niepokalanej. - A wtedy otworzy się nowa karta w dziejach walki Niepokalanej ze smokiem por. Rdz 3,15; Ap 12,1-18.

Z prośbą 9 o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

1 załącznik: relacja 10


"1" Bracia nowicjusze: Jan Miyamoto, Japończyk i Klemens Kim-Hyei-Yon, Koreańczyk. OMK słał relację o nich jako magister braci nowicjuszy, w myśl nru 116 Konstytucji Zakonu.

"2" O. Dominik Szymański był dyrektorem krajowym MI w Stanach Zjednoczonych od r. 1930 z siedzibą w Granby, Mass.

"3" Chodziło może o trudności z obsadą personalną i o środki utrzymania w Niepokalanowie indyjskim - Amalam.

"4" Apostolstwo Modlitwy - stowarzyszenie o charakterze religijnym, którego członkowie uczestniczą w zaprowadzeniu królestwa Najśw. Serca Jezusowego przez swą działalność, ofiarowaną Bogu codziennie. Istnieje od 1844, jest pod kierownictwem OO. Jezuitów i liczy ponad 35 milionów członków - zob. Enc. Cat. Vatic. I 1676-1678; zob. też ks. Józef Andrasz TJ, "Jak założyć i prowadzić Apostolstwo Modlitwy", Kraków 1949?; ks. Andrzej Żukowicz TJ, "Przewodnik Apostolstwa Modlitwy", Kraków 1921.

"5" "Posłaniec Serca Jezusowego" - organ Apostolstwa Modlitwy - wychodzi od 1861, w Polsce od 1872; w 1939 było 81 różnych wydań, drukowanych w 44 najrozmaitszych językach - zob. Enc. Cat. Vatic. I 1676-1678; ks. Józef Andrasz TJ, "Jak założyć i prowadzić Apostolstwo Modlitwy", Kraków 1949? 11.

"6" o. Peregryna Haczeli, którego odpowiedź przytoczona w liście nr 586.

"7" nie tylko byty fizyczne, ale też i byty moralne

"8" Prymaria MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie erygowana została 23 IV 1927 z władzą agregowania siedzib filialnych - zob. Comm. Ord. 24(1927)148.

"9" Zakończenie listu stanowi rękopis.

"10" Relacja (rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.) - została opuszczona w zbiorze pism OMK jako pismo urzędowe, związane ze ślubami zakonnymi.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA