MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 456.

Nagasaki, grudzień 1935

Kilka uwag do "Prawa i przywileje Milicji Niepokalanej" 1

Z Konstytucji (nry 238-244) trudno ni wywnioskować, iż mamy w naszych kościołach privilegium apostolicum co do nominacji moderatora pro Piis Unionibus.

Ważnie może poświęcić Cudowny Medalik każdy kapłan formułą zwykłą (Omnis sacerdos potest benedictionem communem dare sacro Numismati, sicut cuilibet alteri rei seu signo religionis 2 mówi dokument władzy poświęcenia i nakładania III). Tylko wtedy nie zyskuje się specjalnych odpustów. Statut MI nie wymaga tego poświecenia i włożenia. - Władze przysługują i w przyszłości wpisującym się do MI kapłanom naszego Zakonu (drukowany cyrkularz prymarii MI z 13 II 1935) 3.

Co do aktu poświęcenia jest nieco dłuższa sprawa. Nowy akt podsunięto Kongregacji w Rzymie w ostatniej chwili przy staraniu się o odpusty. Zaraz zwróciłem na to uwagę o. Prokuratora Generalnego 4. Odpisał 6 VII 1928, że akt nie należy do istoty. O. Ignudi, konsultor Kongregacji Obrzędów, radził też używać starego aktu bez zwracania się do Kongregacji. Ostatnio napisałem ponownie do O. Prokuratora Generalnego w tej sprawie. - Nowy ten akt nie da się przyjąć, gdyż nie zawiera on ideału MI ani nawet nazwy Niepokalana nie można się w nim dopatrzeć. Odnalazłem go kiedyś - nie pamiętam w jakiej książce - jako przestarzały i zastąpiony już nowym aktem poświęcenia Sodalicji Mariańskiej.

O. Maksymilian


"1" Był to referat o. Wojciecha Zmarza.

"2" Każdy kapłan może poświęcić w sposób zwyczajny medalik, tak jak każdą inną rzecz albo odznakę religijną.

"3" Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 20 III 1933 "De facultatibus indulgentias piis operibus aut devotionis obiectis adnectendi deque analogie quibusdam indultis, tantum directe a Sacra Paenitentiaria in posterum concedendis" - zob. AAS 25(1933) 170; Comm, Ord. 30(1933) 47-48 - zniosła wszystkie przywileje udzielone pobożnym związkom (piis fidelium associationibus), a więc i Rycerstwu Niepokalanej, o które to przywileje odtąd należy się zwracać wprost do Penitencjarii Apostolskiej.
Jak wyjaśnia Comm. Ord. 30(1933)258-260, "Bene notandum est revocatas esse concessiones factas sive piis Associationibus sive Ordinibus aut Congregationibus religiosis alios facultatibus ditandi, non autem fuisse ademptas facultates sacerdotibus qui eas sive directe a S. Paenitentiaria sive indirecte, se inscribendo piis consociationibus, legitime aoquisiverint. Hi propterea iuribus quaesitis fruuntur donec lapsu temporis vel resoluta conditione respirent, e.g. donec legitime adscripti maneant Associationi a qua privilegia ipsa receperunt".
I następne wyjaśnienie tamże: "Ordines ... et Religiosae Congregationes, quae hucusgue ex privilegio apostolico saepe poterant exclusive vel minus easdem facultates quibuslibet petentibus indulgere post citatum decretum non nisi sacerdotibus propriae familiae religiosae concedere poterunt".
Okólnik prymarii MI z dnia 13 II 1935 wyjaśnia powstałe wątpliwości po myśli powyższych zasad. Kapłani Zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv), którzy i w przyszłości zapiszą się do MI, będą mieć nadal wspomniane przywileje. "Sacerdotes ... Ordinis nostri etiam in posterum privilegiis saepius dictis gaudere poterunt".

"4" o. Francesco Saverio d"Ambrosio

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA