MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Mugenzai no Sono, 31 XII 1935

Drogi Bracie,

Wreszcie zabrałem a się do odpisu na list z 16 XI.

Uwagi co do referatu o. Wojciecha załączam osobno 2.

i Co do odznak C.1 podoba mi się 3.

Nie kładłbym dużego nacisku na sprawę odznakową i w ogóle na stronę zewnętrzną. Raczej pogłębienie wewnętrznego zbliżenia do Niepokalanej.

Dobrze, że wreszcie ukazały się dyplomiki łacińskie MI. Dzięki Niepokalanej, że i w innych językach się przygotowuje.

Broń materialna nie pasuje do rąk rycerza Niepokalanej jako takiego. Raczej niech członkowie Strzelca 4, Sokoła 5, Harcerstwa 6 czy innych organizacji wstępują do MI, a nawet całe ich koła, i tak te organizacje rozwiną się w duchu MI.

Oby MI była b raczej transcendentalis niż uniwersalis 7, tj. nie stanęła jako jeszcze jedna organizacja obok wielu, ale raczej przesiąknęła na wskroś wszystkie organizacje.

"Ritterschaft" 8 wcale ładnie brzmi i nie widzę w tej nazwie żadnego niebezpieczeństwa. Jest to tylko sprawa tłumaczenia z łacińskiego słowa "Militia".

Oczywiście, gdzie już jest ks. moderator, w myśl prawa, tam on trafniej na miejscu potrafi dobrać sobie do współpracy zelatorów.

Pokrótce piszę, bo roboty mam bardzo wiele. Niech Niepokalana sama kieruje swym dziełem, by jak najprędzej owładnęła Ona całym światem i każdą duszą z osobna.

Wszystkim Braciom serdeczne pozdrowienia

br. Maksymilian M-a Kolbe 9


"1" Na adresata wskazuje uwaga OMK na początku listu: br. Łukaszowi.

"2" Zob. Pisma OMK III, 581.

"3" O. M. Kolbemu przesłano do aprobaty kilka projektów odznaki MI, spośród których szkic oznaczony skrótem C.1 najbardziej mu się podobał. Odznaka MI w swej ostatecznej formie została zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we wrześniu 1938.

"4" Organizacje strzeleckie powstały po wojnie rosyjsko-japońskiej jako kadra przyszłego wojska polskiego na wypadek powstania. Twórcą ruchu strzeleckiego był Józef Piłsudski. Istniały dwa kierunki, które w chwili wybuchu I wojny światowej zjednoczyły się i zapoczątkowały legiony, walczące o Polskę po stronie państw centralnych. Celem późniejszym strzelca było przygotowywanie rezerw na wypadek wojny - zob. "Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego" V, 245.

"5" Sokół - organizacja społeczno-wychowawcza, mająca na celu podniesienie tężyzny fizycznej narodu i wyrobienie cnót obywatelskich. Pierwsze towarzystwo powstało we Lwowie w 1867 - "Sokół-Macierz". Organizacja liczyła ok. 80.000 członków dorosłych i ok. 20.000 młodzieży i z każdym rokiem coraz bardziej się rozwijała - zob. "Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego" V, 101-102.

"6" Twórcą ruchu harcerskiego był Robert Baden-Powell. który w 1907 zorganizował próbny obóz i wydal książkę "Scouting for Boys". Harcerstwo rozwinęło się wkrótce po całym świecie wśród dzieci i młodzieży. W Polsce początki harcerstwa sięgają roku 1909, a praca systematyczna rozpoczęła się w 1911. Celem harcerstwa był ruch wychowawczy i odrodzeniowy. Przyrzeczenie harcerskie brzmiało: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu". Po II wojnie światowej wprowadzono w Polsce istotne zmiany ideowe w ruchu harcerskim - zob. "Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego" II 431-432; WEP V 651.

"7" raczej transcendentna (w znaczeniu: dogłębna) niż powszechna, masowa.

"8" Rycerstwo tj. Rycerstwo Niepokalanej, po łacinie Militia Immaculatae, skrót MI.

"9" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA