MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 12 XII 1935

PS 2 O sprawie żydowskiej pisze ładnie ks. Julian Unszlicht w "Ateneum Kapłańskim" z listopada 1935 r. (str. 373) 3.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu br. Celestyna Moszyńskiego z 12 XII 1935.

"2" Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 12 XII 1935.

"3" Główna myśl art. ks. Juliana Unszlichta pt. W sprawie judeo-katolicyzmu, "Ateneum Kapłańskie" 21 (1935) 373-377, t. 36, jest następująca: ogólnie biorąc, nie ma mowy o asymilacji narodowej ani o nawróceniu żydów. Tylko wyjątki lgną do polskości i katolicyzmu. Hasłem jest rozumna obrona przed zalewem żydowskim, ale nie antysemityzm.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA