MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 490

Mugenzai no Sono, listopad 1935

Maryja!

Drogie Dziecko,

W pisaniu referatu byłeś dobrym narzędziem w ręku Niepokalanej. Niechaj koło MI i sekcje w tym kierunku idą.

Co do "Małego Dziennika" - i on się powoli udoskonali, a osiągnie szczyt doskonałości, gdy treść jego będzie taka, że pasować będzie do podpisu: "Redaktor naczelny Niepokalana".

Co do czci Przenajświętszego Serca Pana Jezusowego, bardzo wiele przepięknych rzeczy można by powiedzieć, jak o dążeniu do miłości Niepokalanej Sercem Jezusowym itp. Tu tylko napomknę, że nie możemy zadowolić się jakąkolwiek miłością Serca Jezusowego, ale w myśl dyplomika MI dążymy do najdoskonalszej miłości, to jest aż Sercem Niepokalanej i tylko do aż takiej.

Nie jest niemożliwe, że bez sekcji Franciszkowej koło MI2 braci w Niepokalanowie nie wiedziałoby tyle o stosunku św. O. Franciszka i jego synów duchownych do Niepokalanej, jak przez tę sekcję. Mogliby też nie wiedzieć, cośmy zaniedbali, jakie błędne pojęcia o stosunku zakonu do Niepokalanej pokutują jeszcze pomiędzy nami i do jakiego stosunku dążyć trzeba.

Powiedz też tej sekcji i całemu kołu MI "na ucho", że należy się modlić, by nastała jak najprędzej ta chwila, by cały Zakon jako taki oddał się Niepokalanej bezgranicznie tak, jak każdy z nas Jej się oddał. Coś się już w tym kierunku święci. Ale jeszcze cicho sza!

Dziękuj Niepokalanej, Drogie Dziecko, że dała Ci praktycznie zrozumieć swą tajemnicę, jak mówi bł. Grignion, i proś Ją, by i innym tej łaski udzielić raczyła 2. Nie tyle bowiem rozumem naszym ograniczonym, ile za łaską Ducha Przenajświętszego przekonanie o tych wzniosłych tajemnicach do serca wstępuje i w nim się rozwija. Ale tu trzeba dużo, bardzo dużo pokory.

Obawiam się, by czasem nieprzyjaciel nie natchnął braci, by opuścili białą drabinę, o czym miał widzenie św. O. Franciszek, i próbowali wstąpić do nieba po czerwonej. Bo szatan wie z góry, jaki będzie wynik 3.

Za życzenia imieninowe niech Niepokalana zrobi to, czego mi, Drogie Dziecko, życzysz.

Serdeczne pozdrowienia wszystkim Braciom i każdemu z osobna, których znam i których nie znam osobiście.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" List pisany po imieninach OMK (12 X); analiza treści listu każe go umieścić w listopadzie 1935 - widoczny jest np. związek z listem nr 572 z dnia 7 XI 1935.

"2" Aluzja do wypowiedzi św. Ludwika Grigniona de Montfort w dziełku pt. "Tajemnica Maryi", Poznań 1933, 13-14 i 51, wzywających do wdzięczności za odsłonięcie za sprawą Ducha Świętego tajemnic maryjnych.

"3" Zob. Pisma OMK III, 565 przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA