MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 7 XI 1935

Maryja

Drogi Ojcze

Opowiadanie październikowych "Wiadomości z Prowincji", jak to Niepokalana rozwija swój Niepokalanów 2, ucieszyło nas i pobudza do wdzięczności dla Niej, ale zapowiedź budowy trwałego klasztoru wzbudziła pewną obawę, czy Niepokalanów nie zbliża się powoli do przeciętności. Oświadczenie, że kierującą zasadą będzie ubóstwo i prostota franciszkańska, quidquid requiritur et sufficit ad finem 3, uspokaja te obawy, ale że requirentiam i sufficientiam ad finem 4 niełatwo w konkretnych wypadkach trafnie określić, dlatego też i obawy te nie całkiem umilkły.

Jesteśmy za daleko i nie znamy dostatecznie okoliczności, aby coś szczegółowszego powiedzieć, ale na ogół rzecz biorąc można by postawić następujące punkty:

1. - Co poprowadzi do szybszego osiągnięcia celu MI, tj. nawrócenia i uświęcenia dusz przez Niepokalaną? Czy stabilizacja, czy raczej potęgowanie z dniem każdym rozwoju akcji podboju świata Niepokalanej i giętkie dostosowywanie także i budynków do potrzeb chwili obecnej? Więc i przerabianie, i przewracanie jednych, a stawianie bardziej celowych w bieżącej chwili na to, by za jakiś czas znowu je zastąpić innymi bardziej wtedy racjonalnymi?

2. - Trwalszy budynek pochłania w chwili bieżącej więcej pieniędzy; a za tę nadwyżkę można by już teraz więcej dusz Niepokalanej zdobyć, powiększając nakłady pism, propagandę, ilość braci, budynków, narzędzi (maszyn). A i w przyszłości w razie jakich zamieszek trwalsze budynki bardziej "się nadają" do rekwizycji. I niejeden dobrodziej porównawszy swój domek z naszym gotów powiedzieć, że on biedniej od nas mieszka. Wreszcie przywiązanie do miejsca wtedy jest większe i stajemy się mniej peregrini et advenae por. 1 Kor 29,15; Hbr 11, 13 5.

Powtarzani jednak, nie znam okoliczności bliższych ani - co najważniejsza - Woli Niepokalanej w tej sprawie. Niech Ona sama wszystkim kieruje.

Nie wiem, czy nie zapomniano w Niepokalanowie, że pierwszym kasjerem MI był św. Cottolengo. Jeszcze wtedy nie był kanonizowany, ale jego obrazek leżał w pudełku, gdzie się zbierały pierwsze grosze dla sprawy MI. Załączam obrazeczek 6.

Przepraszam, że nieczęsto pisuję, ale u nas naprawdę z czasem krucho. Gdy o. Gracjan rękawy podwinie 7, to się nieco ulży. Najboleśniejsze teraz jest to, że poganie zwracają się do nas nawet z zaufaniem, a my nie jesteśmy w stanie często nawet udzielić odpowiedzi, a już o pokierowaniu duszami to i mowy nie ma, chociaż nieraz wyraźnie o to proszą. Ale Niepokalana, miejmy nadzieję, i temu zaradzi.

Muszę też dodać, że obecnie mniej widzę trudności w działaniu Niepokalanowa ze strony pogan i przysłowiowej opoczystości terenu. Raczej my nie jesteśmy w stanie obsłużyć tych, co się do nas cisną.

Czy 8 na kapitułach konwenckich obmyśla się sposoby podbicia całej Polski dla Niepokalanej? Bo to, jako cel specjalny Niepokalanowa, chyba warto by, trzeba by zrobić - tak myślę 9.

Proszę bardzo o modlitwę, bym nie zaniedbał nic z tego, czego a Niepokalana ode mnie żąda.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian

Dopisek Świeżo wyświęconemu O. Romualdowi 10 serdeczne gratulacje, powinszowania i życzenia wyniszczenia się dla Niepokalanej. By z miłości ku Niej oszalał.


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga OMK na odwrocie listu: O. Gwardian Florian.

"2" Zob. art. pt. "Niepokalanów, Prace budowlane - Wydawnictwa - Nasi goście - "Mały Dziennik", pióra "Obserwatora" w "Wiad. z Prow." 5 (1935) 74-83. Uwaga: fragment "Mały Dziennik" napisał Marian Wójcik.

"3" co jest konieczne i wystarczające do osiągnięcia celu

"4" granice konieczności i wystarczalności do celu

"5" stajemy się mniej gośćmi i przechodniami

"6" Św. Józef Benedykt Cottolengo, patron dzieł miłosierdzia, kanonizowany w 1935 r.

"7" O. Gracjan Kołodziejczyk wyświęcony na kapłana 3 VI 1354, udał się na misje do Japonii 18 I 1936.

"8" Odtąd do końca listu rękopis.

"9" Por. Pisma OMK III, 490 przyp. 3.

"10" O. Romuald Ślązak otrzymał święcenia kapłańskie 21 IX 1935 i został przydzielony do Niepokalanowa, dokąd przybył na pobyt stały 14 VII 1935.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA